Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Kuranı Kerim oku! Kuran-ı Kerim nasıl okunmalıdır? Kuran-ı Kerim'i okumanın adabı...

Kuranı Kerim oku! Kuran-ı Kerim nasıl okunmalıdır? Kuran-ı Kerim'i okumanın adabı...

Kur'an-ı Kerim'i okumak bir ibadettir. Kur’an’ı okumaktan gaye, onu düşünerek ve anlayarak okumaktır. Yüce kitabımızda kendisinin genel anlamda insanlar, özel anlamda ise inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabı olduğunu beyan eder. Kur'an'ı okumak, her Müslüman için bir sorumluluktur. Yüce Allah, "Bu Kur'an, bütün insanlığa yöneltilen açık bir mesaj, Allah'a karşı gelmekten sakınanları da doğru yola götüren bir rehber ve öğüttür." buyurur. Peki, Kuran-ı Kerim nasıl okunmalıdır? Kuran-ı Kerim'i okumanın adabı nedir? Kuran-ı Kerim okumanın sevabı nedir?

Kuranı Kerim oku! Kuran-ı Kerim nasıl okunmalıdır? Kuran-ı Kerim’i okumanın adabı...
Yayınlanma Tarihi: 7.1.2021 09:24:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 14:47

Kuran-ı Kerim, Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflarda yazılmış, okunması ibadet olan Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı bütün insanlar, gayesi de insanların dünya ve ahiret saadetini sağlamaktır. Müslümanların bu gayeye ulaşabilmesi için, Kur'an-ı Kerimi okuması, anlaması, emir ve yasaklarına uyması gerekir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Bu Kuran, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır".

(Sad Suresi, 29. ayet )

Kur'an, kendisinin genel anlamda insanlar, özel anlamda ise inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabı olduğunu beyan eder. Kur'an'ı okumak, her Müslüman için bir sorumluluktur. Yüce Allah, "Bu Kur'an, bütün insanlığa yöneltilen açık bir mesaj, Allah'a karşı gelmekten sakınanları da doğru yola götüren bir rehber ve öğüttür." buyurur.

KURAN OKU!

Peygamberimiz aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'in gönderilmiş olması, Allah'ın kullarına en büyük lütfudur. Çünkü bu kutsal kitap, kıyamete kadar insanlara doğru ve yanlışı gösterecektir. Müslümanlar, ondan hiçbir zaman uzak durmamış, onu okumuş okutmuşlardır.

Resulullah, kendisine indirilen her ayeti çeşitli kabile ve milletlerden meydana gelen ashabına vakit geçirmeden tebliğ etti. Hz Peygamber'in vahiye dayalı bu okuyuşu, farklı lehçelerle Kur'an-ı Kerim okuyanlar arasında meydana gelmesi muhtemel olan ihtilafları önledi.

Kur'an, yaratan ile yaratılan, Allah ile insan arasında bir köprüdür. Bir tanışma ve anlaşma aracıdır. Kur'an'ın deyimiyle tutunduklarında insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak . Ve tutunanların birlik ve beraberliğini sağlayacak ve doğruya götürecek olan bir iptir. O öyle bir iptir ki, hiçbir zaman kopmaz.

ARAPÇA KUR'AN OKU

Kur'an-ı Kerim'i sesli okumanın asıl gayesi, Kur'an-ı Kerim'in orijinal metnini muhafaza etmektir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'i okumak çok önem arz eder. Hz. Peygamber'in Kur'an kelimelerini ne şekilde telaffuz etmişse, aynen o şekilde gelecek nesillere intikal ettirmek, kıraat ilmi ve isnat sayesinde Kurrâ'ya (hakkıyla Kur'an okuyanlara) nasip olmuştur. Diğer bütün diller ve metinler, zamanla mana ve ses tarafıyla değişikliğe uğrarken, Kur'an, inmeye başladığı günden zamanımıza kadar hiçbir değişikliğe uğramadan, tüm özelliklerini muhafaza etmiş tek metindir.

KUR'AN-I KERİM OKUMANIN ADABI NEDİR?

Kur'an okumak çok önemli bir amel ve ibadettir. Çünkü bu amel ve ibadeti işleyenler; kesinlikle Allah ile konuşuyor olduklarını hissetmelidirler. Allah'ın kelâmını okuyanlar ve başkalarına okutanlar; şu hususlara uymaları gerekir:

Ta'zimin ifadesi sayılan abdest alıp, kıbleye dönmeli.

"Eûzü" ile Kur'an okumaya başlamalı. Buna, "İstiaze" de denmektedir. Allah'a yönelme anlamını taşıyan bu cümlenin aslı şöyledir: "Kur'an okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın." (Nahl suresi, 16/98)

Kur'an okumadan evvel, ağzın misvakla veya temiz bir şeyle temizlenmesi gerekir. Kurtubî, Resullulah'ın namaza kalktığında veya Kur'an okumak istediğinde bu yola başvurduğunu bildirmektedir. (Nevevi', et-Tibyan, s. 38)

Hafızlığa çalışmıyorsa okuyucu, okumasında süratten sakınmalı, tertil ve tecvide dikkat etmelidirler.

Kur'an'ın temiz ve şerefli yerlerde okunması, huşu ve tazim içerisinde bulunulması ve mananın tefekkür edilmesi yanında, riyadan ve gösterişten sakınılması gerekir. Kur'an'ın tertip üzere okunması, sahih kıraâtlarla tilavet edilmesi, şaz kıraâtlardan sakınılması gerekir.

Azap ve rahmet ayetleri okunurken yerine göre sesi yükseltmek ve yerine göre sesi yükseltmeden hüzünlü ve hafif bir eda ile okumaya dikkat etmelidir.

Kur' an okuyanın, her harfin hakkını vermesi ve kelamın açık bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayıp, ne kendini ne de dinleyenleri Kur'an'dan bıktırmaması gerekir. Peygamberimiz (sav) buyuruyorlar ki:

"Kur'ân tilâvetini, harflerini güzel ve doğru telâffuz ederek, mânâsını düşünerek ve sesinizi güzelleştirerek süsleyiniz." (Taberânî, Kebîr, XII, 118)

KURAN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETLERİ

Kur'an-ı Kerim'in Allah kelâmı olduğuna kesin inanan müminlere göre, Onu okumak bir ibadettir. Allah katında ecir ve sevabı en fazla olan bir ibadettir. Mümin Kur'an'dan feyiz almasını bildiği, bu maksatla okuduğu ve dinlediği Kur' an ayetlerini, kendisi için manevi bir destek, bir kuvvet, ferahlatıcı şifa ve rahmet vesilesi olarak telakki etmektedir. Bu davranış ve anlayışı ile de kendisini bahtiyar bir kul olarak kabul eder.

Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. Ebû Ümâme şöyle rivayet ediyor: Ben Resûlullah'ı (sav)

"Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir" buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252.)

Peygamber (sav) Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor:

"Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerimi öğrenen ve öğretendir". (Buhari. Tirmizi ve İbn-i Mace)

Kur'anı okuyup ezberleyen ve onunla amel eden kişinin, kendisi cennete gireceği gibi, cehennemlik olan on yakınına da şefaat edecek ve onları cennete götürecektir.

KUR'AN DİNLE! SURE DİNLE!

Hz. Ali'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber (sav) şöyle buyuruyor:

"Kim Kur'an-ı Kerimi okuyup ezberler, onun helal kıldığını helal kabul eder ve haramını da haram sayarsa, bu sebeple Allah onu cennete koyar ve hepsi de cehennemlik olan yakınlarından on kişiye şefaat yetkisi verir". (İbni Mace, Tirmizi) . (Et.Terğib ve Terhib 3/278)

Fikriyat.com'un dijital yenilikleri içerisinde daha birçok içeriği de severek takip edebilirsiniz:

Koronavirüs sebebiyle evlerimizde kalmanın bir gereklilik arz ettiği şu günlerde ilim, irfan, hikmet hazinesi, geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarımızla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programlarımızı dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriğimizi de takip edebilirsiniz.

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bizlere sosyal medyadan şu kullanıcı adları ile ulaşabilirsiniz.

Facebook: @fikriyat
Twitter: @fikriyatcom
Instagram: @fikriyat
Youtube: Fikriyat TV

Fikriyat.com mobil uygulamamızı ise şuradan indirebilirsiniz.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN