Arama

Erkek çocuk evlatlıksa namahrem olur mu?

Evlat edinmek, kimsesiz bir çocuğa anne ve baba olmak, çok kutsal bir duygudur. Ancak bu kararı almak sanıldığı kadar kolay değildir. Bunu anne ve baba olmaya çok istekli ve merhametli kimseler yapabilir. Peki, mahrem ve namahrem ne demek? Erkek çocuk evlatlıksa namahrem olur mu?

Erkek çocuk evlatlıksa namahrem olur mu?
Yayınlanma Tarihi: 16.7.2022 18:40:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 18:43

Erkek çocuk evlatlıksa namahrem olur mu?

🔷 Normalde bir yabancı çocukla -ki bu yabancı çocuk evlatlık alınmış oluyor- onu evlatlık edinen kadının aynı evde yaşıyor olması, bunlar arasında mahrumiyetin olmayacağı anlamına gelmez.

🔷 Yani çocuk ergen olduktan sonra evlatlık edinen anneye ve onların çocuklarına yabancıdır. Dolayısıyla yabancıya yapılacak muamele ne ise o evlatlık alınan çocuğa da o muamele yapılacak.

🔷 Burada çocuk konuşamıyormuş. Konuşamaması da bir mazeret değildir, mahremiyeti ortadan kaldırıcı olarak.

🔷 Anne ile evlatlık alınan çocuk ile arasındaki bu haramlık konuşmakla ilgili değil. Halvet-i sahiha ile ilgili. Çünkü aynı evde yaşıyorsa bu kadınla, bu çocuk demek ki bunlar evde hiç kimse yokken bir arada bulunuyorlar demektir. Bir odada, bir yerde bulunuyorlar demektir, haram olan bu...

🔷 Peygamberimiz (as) in hadisi var. Buyuruyor ki: "Allah'a (CC) ve ahiret gününe inanan kişi yanlarında mahremi olmadan bir yabancıyla tek başına bir odada kalmasın. Çünkü onların üçüncüsü şeytandır."

https://www.instagram.com/p/CgCIEfNFSXL/

Namahrem ve mahrem ne demektir?

🔷 Aralarında evlenme yasağı bulunmayan kişilere "namahrem" denilir.

🔷 "Mahrem" sözlükte haram olan, yasaklanan şey manalarına gelir.

🔷 Fıkıh terimi olarak mahrem, belli bir dereceye akrabaya kadar evlenilmesi uygun olmayan, yasak olan akrabayı ifade eder.

🔷 Kur'an-ı Kerim'de kendileriyle evlenilmesi yasaklanan akrabalardan bahseden ayetten hareketle (en-Nisâ 4/23) İslam hukukunda kadın ve erkeğin birbiriyle evlenmesine engel olan nedenler "kan hısımlığı, sıhrı hısımlık ve süt hısımlığı" olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

🔷 Peygamber Efendimiz'in (sav) "Yanında mahremi bulunmayan bir kadın ve namahrem bir erkek halvet halinde bulunmasın; kadın yanında mahremi bulunmadan yolculuğa çıkmasın" anlamındaki hadisinden (Müsned, I, 222; III, 339; Buhârî, "Nikâḥ", 111, 112; Müslim, "Ḥac", 424; Tirmizî, "Raḍâʿ", 16, "Fiten", 7) hareketle alimler, mahrem olmayan bir erkekle bir kadının başkalarının olmadığı, kapalı bir ortamda açık olmayan bir baş başa kalmalarını (halvet) caiz görmemişlerdir.

🔷 Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre bir kadının namahrem erkeklerin yanında yüz ve ellerinin dışındaki bütün organlarını örtmesi gerekir.

🔷 Mahremiyetle ilgili hükümler Müslüman bir erkek veya kadınla gayri müslim mahremi arasında da geçerlidir.

🔷 Aralarında mahremiyet ilişkisi bulunan yakınlar birbirinin cenazelerini yıkama, namazlarını kıldırma ve kabire indirme hususunda başka kimselerden önce hak sahibidirler.

Halvet nedir?

🔷 Halvet kelimesi sözlükte "bir yerin boş olması, o yerde hiç kimsenin ve hiçbir şeyin olmaması, yalnız kalma ya da biriyle baş başa kalma" anlamlarına gelir.

🔷 Dini kaynaklarda, aralarında nikah bağı ve devamlı evlenme engeli olmayan bir erkek ile kadının baş başa kalmasını, fıkıh terimi olarak sahih bir nikahtan sonra eşlerin, üçüncü bir kişinin muttali olamayacağından emin oldukları bir yerde cinsî birleşme olmaksızın baş başa kalmalarını ifade eder.

🔷 Halvete ifdâ da denilir.

Mahrem olanlar ile ilgili ayetler

🔷 "Ey mümin erkekler! Şu kadınlarla evlenmeniz size haram kılınmıştır. Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle cinsî münasebette bulunduğunuz eşlerinizden olup himâyenizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer anneleriyle cinsi münasebette bulunmadan ayrılmışsanız, üvey kızlarınızı nikâhlamanızda size bir günah yoktur. Keza öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz size haram kılındı. Ancak geçmişte olanlar müstesna, onlar affedilir. Çünkü Allah (CC) çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir." (Nisa suresi, 23.ayet)

🔷 "Sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınları nikahlamanız da size haram kılınmıştır. İşte bütün bunlar, Allah'ın (CC) sizin için belirlediği kesin hükümlerdir. Bu sayılanların dışındaki kadınları, iffetli yaşamak, zina etmemek ve mehirlerini ödemek şartıyla nikahlamanız size helaldir. Bu şartlar altında onlardan hangisiyle bir arada bulunup beraberliklerinden yararlanmak istiyorsanız, üzerinizde bir borç olarak belirlenmiş olan mehirlerini ödeyin. Fakat mehirin miktarını belirledikten sonra onu aranızda karşılıklı rıza ile artırıp eksiltmekte size herhangi bir günah yoktur. Şüphesiz Allah(CC) her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır." (Nisa suresi, 24. ayet)

https://www.instagram.com/p/CgD_jJplTKA/

Bu içerikte kaynak olarak, DİA mahrem maddesi kullanılmıştır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN