Arama

Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekat? Sabah namazı kılınışı...

Allah Resulünün dinin orta direği şeklinde nitelendirdiği namaz, insanın ruhunun temel gıdasıdır. Beş vakit farz olan namazın hüküm bakımından çeşitleri vardır. Namaz, İslam'ın en önde gelen şiarıdır. O halde namaza ehemmiyet vermek ve ona büyük bir azimle devam etmek son derece önemlidir. Peki, sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekattır? Sabah namazı kılınışı nasıldır? Sabah namazı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekat? Sabah namazı kılınışı...
Yayınlanma Tarihi: 22.7.2019 17:16:49 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 16:08

"Ey iman edenler!
Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edin, ayaklarınızı bileklerinize kadar yıkayın…" (Maide, 6)

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekattır. Sabah namazının ilk önce 2 rekat sünneti daha sonra 2 rekat farzı kılınır. Sabah namazı vakti, *fecrin doğması ile başlayıp, güneşin doğması ile sona ermektedir.

*Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.

SABAH NAMAZI SÜNNETİ- 2 rekat

Sabah namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı

1. rekat sünnet

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya),

"Allahu Ekber" diyerek *İftitah tekbiri alınır.

İftitah Tekbiri: Namaza başlama tekbiridir. Niyetten sonra "Allahu Ekber" deyip eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Hanımlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar.).

Sübhaneke okunur,

Sübhaneke okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

Euzü-Besmele çekilir,

Fatiha Sûresi okunur,

Fatiha okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Namaz Sûresi okunur,

Sırasıyla namaz sureleri şöyledir: 1. Fil Suresi, 2. Kureyş Suresi, 3. Maun Suresi, 4. Kevser Suresi, 5. Kafirun Suresi, 6. Nasr Suresi, 7. Tebbet Suresi, 8. İhlas Suresi, 9. Felak Suresi, 10. Nas Suresi

"Allahü Ekber" diyerek Rükûa eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekâta başlanır.

Sabah namazının sünneti 2. rekât

Besmele çekilir,

Fatiha Sûresi okunur,

Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rükûa eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

Ettehiyyatü Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme Salli okunur,

Allahümme Salli okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik okunur,

Allahümme Barik okunuşu

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Rabbena Atina okunur,

Rabbena Atina Okunuşu

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbena Firli okunur,

Rabbena Firli Okunuşu

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

"Kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. Zira onun kefareti ancak budur ..." (Buhârî, Mevâkîtü's-Salât, 37; Müslim, Mesâcid, 314)

Sabah namazı farzı 1. rekat kılınışı

Namaza başlamadan önce Kamet getirilir (Sadece erkekler kamet getirir),

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya),

Allahu Ekber diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur,

Euzü-Besmele çekilir,

Fatiha Sûresi okunur,

Namaz Sûresi okunur,

(Sırasıyla namaz sureler şöyledir: 1. Fil Suresi, 2. Kureyş Suresi, 3. Maun Suresi, 4. Kevser Suresi, 5. Kafirun Suresi, 6. Nasr Suresi, 7. Tebbet Suresi, 8. İhlas Suresi, 9. Felak Suresi, 10. Nas Suresi)

"Allahü Ekber" diyerek Rükûa eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekâta başlanır.

2. rekat

Besmele çekilir,

Fatiha Sûresi okunur,

Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rükua eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

Allahümme Salli okunur,

Allahümme Barik okunur,

Rabbena Atina okunur,

Rabbena Firli okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazdan sonra Tesbihat yapılarak dua edilir.

"Namazı kıldıktan sonra; ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allâh'ı anın." (Nisa Suresi, 103. ayet)

Namazlardan sonra "Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm teberakte yâ zel celâli vel ikrâm." duası okunur.

"Bir adam Hz. Peygamber'e (s.a.s.), 'Amellerin / İbadetlerin en faziletlisi hangisidir?' diye sordu. Peygamber Efendimiz, 'Vaktinde kılınan namazdır.' buyurdu." (Buhârî, Tevhîd, 48)

TESBİHAT NASIL YAPILIR?

Tesbih çekmeye başlamadan önce şöyle duâ edilir: "Alâ Resûlina Muhammedin Salavât" denir.

Daha sonra "Sübhânallâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vallahiü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym." denir.

Herkes içinden besmele çekerek Ayetel Kürsi'yi okur. Okuma bitince, "Sadakallahülazim" denir.

Ayetel Kürsi okunuşu:

Allahû la ilahe illa hûvel hayyûl kayyum, la te'huzûhu sinetûv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemû ma beyne eydihim ve ma halfehûm, ve la yûhıytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa', vesia kûrsiyyûhûs semavati vel ard, ve la yeudûhu hıfzuhûma ve hûvel aliyyûl azim.

Tesbih çekerken;

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanallah." 33 defa Subhanallah

"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah

"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber, denir.

Dua etmeden önce "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr" denir.

"Allahummehşurna fi zumretis salihin" denir ve dua edilir.

"El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN