Arama

  • Anasayfa
  • İlahiyat
  • İslam İlmihali
  • Ahiret hayatı nasıl başlar? Ahiret inancının önemi nedir? Ahirete iman nedir? Ahiret hayatı ebedi midir? Kur'an'da ahiret inancı nasıl geçer?

Ahiret hayatı nasıl başlar? Ahiret inancının önemi nedir? Ahirete iman nedir? Ahiret hayatı ebedi midir? Kur'an'da ahiret inancı nasıl geçer?

Ahiret, sözlükte "son, sonra olan ve son gün" anlamlarına gelir. Terim olarak ahiret, İsrafil'in Allah'ın emriyle, kıyametin kopması için sura ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedi hayata denilir. Peki, ahirete inanmayan kimse kafir midir? Ahiret hayatı nasıl başlar? Ahiret inancının önemi nedir? Ahirete iman nedir? Ahiret ebedi midir? Kur'an'da ahiret inancı nasıl geçer? Diyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, ahiret hayatı hakkında merak edilenleri ile bilinmeyenleri sizler için derledik.

Ahiret hayatı nasıl başlar? Ahiret inancının önemi nedir? Ahirete iman nedir? Ahiret hayatı ebedi midir? Kur’an’da ahiret inancı nasıl geçer?
Yayınlanma Tarihi: 24.1.2019 18:39:41 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 18:42

AHİRET NE DEMEKTİR?

Âhiret, sözlükte "son, sonra olan ve son gün" anlamlarına gelir. Terim olarak âhiret, İsrâfil'in (a.s.) Allah'ın emriyle, kıyametin kopması için sûra ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedî hayata denilir. İsrâfil (a.s.) sûra ikinci defa üfleyince insanlar diriltilip hesaba çekilecek, sonra dünyadaki iman ve amellerine göre ceza ve mükâfat görecek, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girecek ve orada kalacaklardır.

AHİRET İNANCI İMANIN ESASI MIDIR?

Âhirete iman, iman esaslarından olup genellikle Kur'an'da "el-yevmü'lâhir" (son gün) şeklinde, Allah'a imanla yan yana zikredilmiştir.

Bu da âhiret inancının iman esasları arasında çok önemli olduğunu göstermektedir. Allah'a ve O'nun birer yol gösterici olarak peygamberler gönderdiğine inanmak, insanların sorumlu olduğuna inanmayı da gerekli kılar. İnsandaki sorumluluk duygusu da kişiyi, yaptıklarının karşılığını göreceği âhiret hayatına inanmaya götürür.


AHİRETE İNANMAYAN KİMSE KAFİR MİDİR?

Âhirete inanmayan kimse Kur'an âyetlerini inkâr ettiği için kâfir olur: "...Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse o tam mânasıyla sapıtmıştır" (en-Nisâ 4/136) meâlindeki âyet bunu açıkça belirtmektedir.

AHİRET EBEDİ MİDİR?

Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok âyetinde dünya hayatının geçici, âhiretin ise ebedî olduğu, insanların dünyanın geçici zevklerine ve aldatmacalarına kanmamaları, daha hayırlı ve kalıcı olan âhiret mutluluğunu yakalamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte Kur'an, dünya hayatının da ihmal edilmemesi gerektiğini, çünkü âhiretin dünyada kazanılacağını, âhirette mutlu olmanın, dünyadaki yaşayışa bağlı bulunduğunu ifade etmektedir: "Fakat siz (ey insanlar) âhiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz" (el-A'lâ 87/16-17), "...Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir.

KUR'AN'DA AHİRET İNANCI NASIL GEÇER?

Ama âhiret, gerçekten kalınacak bir yurttur" (el-Mü'min 40/39), "Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu da iste; ama dünyadan da nasibini unutma..." (el-Kasas 28/77). Kur'an'da âhiret ve âhiret hayatı ile ilgili verilmiş olan pek çok isim vardır. Bu isimlerden bazıları şunlardır: el-yevmü'l-âhir (son gün, âhiret günü), yevmü'l-ba's (diriliş günü), yevmü'l-kıyâme (kıyamet günü), yevmü'd-dîn (ceza ve mükâfat günü), yevmü'l-hisâb (hesap günü), yevmü't-telâk (kavuşma günü), yevmü'l-hasre (hasret ve pişmanlık günü). Peygamber Efendimiz'in de âhiret ve halleri ile ilgili pek çok hadisi vardır. Özellikle kıyamet alâmetleri, kabir hayatı, mahşer, hesap, mîzan, sırat, şefaat, cennet ve cehennemle ilgili çok sayıda hadis bulunmaktadır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN