Arama

Zekatın mükellef ile ilgili şartları nelerdir? Kimler zekat verebilir? Zekat vermek için gereken şartlar nelerdir?

Bir kimsenin zekâtla yükümlü (mükellef) tutulabilmesi için gereken şartlar, ilmihal dilinde, vücûb şartları veya zekâtın farziyetinin şartları olarak da anılır. Zekâtla yükümlülük için gereken şartların bir kısmı mükellefte, bir kısmı da malda aranan bazı özelliklerdir. Peki, zekatın mükellef ile ilgili şartları nelerdir? Kimler zekat verebilir? Zekat vermek için gereken şartlar nelerdir? Diyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, zekatın mükellef ile ilgili şartları hakkında merak edilenleri derledik.

Zekatın mükellef ile ilgili şartları nelerdir? Kimler zekat verebilir? Zekat vermek için gereken şartlar nelerdir?
Yayınlanma Tarihi: 8.1.2019 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 18:37

ZEKAT NEDİR?

Zekât, İslâm'ın beş esası arasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle, namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar, ilke olarak, zekâtta da aranır.

Ancak zekât, sosyal yardımlaşma ve dayanışma içeriği de taşıyan malî bir mükellefiyet olması ve üçüncü şahısların haklarını da ilgilendirmesi sebebiyle, diğer ibadetlerde aranan akıl ve bulûğ şartının bunda aranıp aranmayacağı tartışma konusu olmuştur.

KİMLER ZEKAT VEREBİLİR?

Zekât bir ibadet sayıldığı için, öteden beri, zengin gayrimüslim vatandaşların, zekâtla yükümlü olmaları hiç gündeme gelmemiş, bunun yerine onlardan başka isimler altında başka vergiler alınmıştır.

Çocuk ve akıl hastalarının "öşür" denen toprak ürünleri zekâtından sorumlu olduklarında görüş birliği bulunmakla birlikte, bunların zekâta tâbi diğer mallarından zekât alınıp alınmayacağı konusunda farklı iki görüş ileri sürülmüştür.

ÇOCUĞUN ZEKATI VAR MIDIR?

Ebû Hanîfe akıllı ve bâliğ olmayanları, toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parçası olarak alınan zekât türü hariç, zekâtla mükellef tutmamıştır. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise akıl hastalarının ve çocuğun malları zekâta tâbidir.

Bu borcu veli ve vâsileri öderler. Zekât vekâletle yerine getirilebilen malî bir ibadettir. Veli zekâtta çocuğun ve akıl hastasının vekilidir. Bu vecîbeyi yerine getirmede onun yerini almaktadır, dolayısıyla onlar adına zekât verir.

ZEKATI SADECE ZENGİNLER Mİ VERİR?

Bu iki farklı görüşten, çoğunluğun görüşü daha güçlü ve tercihe şayan görünmektedir. Çünkü zekât netice itibariyle zenginliğin borcudur, topluma karşı bir yükümlülük mahiyetindedir ve sosyal adaletin gerçekleşmesine hizmet etmektedir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN