Arama

  • Anasayfa
  • Gündem
  • 86 yıllık hasret sona erdi! İşte Danıştay'ın Ayasofya kararının tam metni...

86 yıllık hasret sona erdi! İşte 'ın kararının tam metni...

Yayınlanma Tarihi: 10.07.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 18:23
86 yıllık hasret sona erdi! İşte Danıştay'ın Ayasofya kararının tam metni...

86 yıllık hasret sona erdi. 'daki müze kararı iptal edildi, artık namaz kılınabilecek. 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Sabah, kararın detaylarına ulaştı. 2020/2595 no'lu karar tam 19 sayfa… Karar, oy birliği ile 'Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin başvurusu üzerine alındı.

Tüm 'de merakla beklenen kararı açıklandı. 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli kararını iptal etti. Ayasofya'nın bu kararla birlikte yeniden cami olmasını büyük bir sevinçle karşılayan vatandaşlar, meydanı akın akın doldurmaya başladı.

İŞTE O KARAR:

Kararın sonuç bölümünde şunların kaydedilmesi dikkat çekti: "Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı, yukarıda yer verilen mevzuat, , Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları kapsamında değerlendirildiğinde; Ayasofya'nın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu,

Ayasofya'nın, vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu,

Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu, Devletin, vakıf varlığının, vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve hakları ile ilgili olarak vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde de negatif yükümlülüğünün bulunduğu, kuşkusuzdur.

Bu durumda, Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, bu hususlar dikkate alınmaksızın Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir."

DANIŞTAY'IN AYASOFYA KARARININ TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

NAZİF KARAMAN/SABAH

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN