Arama

NGO Clinique Başlıyor!

Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, günlük eğitimler düzenleyecek. 20 Mart’taki eğitimin konusu ise sürdürülebilir şehirler ve çevre.

NGO Clinique Başlıyor!
Yayınlanma Tarihi: 13.3.2018 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 13.03.2018 13:24

Kadir Has Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek için günlük eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda STK Clinique, gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedefliyor. Eğitim konuları hem ülkede hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK'ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanıyor.

Hollanda Başkonsolosluğu Matra Programı İstanbul / Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi projesi, güçlü bir sivil toplumun demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğu öncülüne dayanarak sivil toplum kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu eğitim programında çevresel bilinç, ekoloji, ulaşım, doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye dönüşüm dersleri işlenecek.

Hızlı gelişen dünyada bilgilerini güncellemek, ulusal ve uluslararası arenada gelişmeleri takip etmek, karmaşık dünyayı anlayabilmek için disiplinler arası anlayışı gelişmek, akademik ortamda ilgili alanlar hakkında teorik ve pratik bilgilere ulaşmak isteyenlere yönelik STK Clinique'nin başlangıç dersi sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları olacak. 20 Mart 2018 tarihli ilk eğitim programında Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri'ne uygun teori ve pratiği birleştirecek katılımcıların da interaktif katkı sunabileceği vaka ve atölye çalışmaları yapılacak.

Sürdürülebilir Kalkınma ise STK Clinique'in en kapsayıcı konusu. 2015 yılında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde üye ülkeler tarafından 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kabul edildi. Bu hedefler yoksulluğa ve açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim, iklim eylemi, sudaki ve karasal yaşam, barış ve adalet, hedef için ortaklıklar, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi yaşamının her alanını ilgilendiren konuları kapsıyor.

Başvuru için tıklayınız.

Program bilgisi için tıklayınız.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN