Arama

Biyografi

Yakın markaj Osman Hamdi Bey

Yakın markaj Osman Hamdi Bey

"Osman Hamdi Bey kimdir?" diye sorulduğunda, kuvvetle muhtemel rekorlar kıran Kaplumbağa Terbiyeci'nin ressamı şeklinde cevap alırsınız. Oysa o, sadece bir ressam değil; devlet adamı, ressam, arkeolog, müzeci, sanat uzmanı, entelektüel. Bu coğrafyada arkeolojinin, müzeciliğin kurucu babası. Sayda Kazısı'nda bulunan İskender Lahdi'nin bugünlere kalmasını sağlayan kişi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni açan, Nemrut Dağı'ndaki kazıları yapan, 1884'te Asar-ı Atika Nizamnamesi (Eski Eserler Yönetmeliği) ile tarihi eserlerin Osmanlı topraklarından dışarı çıkarılmasını engelleyen, 1882'de, Sanayi-i Nefise Mektebi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) kurucusu yine Osman Hamdi Bey.

Peygamber mihmandarı: Ebu Eyyûb El-Ensari

Peygamber mihmandarı: Ebu Eyyûb El-Ensari

Ensarlar arasında İslamiyet’i ilk kabul edenlerden olan Ebu Eyyüb el- Ensari, Müslüman olduktan sonra, Hz. Peygamber’in yanından hiç ayrılmayarak onun yaptığı bütün savaşlarda sancağını taşıdı. Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye göç ettiğinde, onu evinde ağırlamasıyla, İslam âleminde “mihmandar-ı nebi” olarak anılmaya başladı.

Ölümünün 537nci yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet

Ölümünün 537'nci yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet

İyi bir stratejist, büyük bir komutan olan Sultan Mehmet, yalnız Türk tarihinin değil dünya tarihinin de yön değiştirmesini sağlamış bir hükümdardı. Devlet otoritesine gölge getirmemek için dünya tarihinin gördüğü en kapsamlı mücadeleyi verdi ve Osmanlı devletinin hem devamını hem de şahlanışını temin etti. 30 yıllık hükümdarlığı boyunca iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Geride sınırlarını genişletmiş bir imparatorluk bırakarak 1481’in 3 Mayıs günü hayata veda etti. Sultan Fatih’i vefatının 537’nci yıldönümünde rahmetle anıyoruz…

Türklerin ilk sultanı: Gazneli Mahmud

Türklerin ilk sultanı: Gazneli Mahmud

Türk tarihinde ilk sultan unvanını alan kişi olan Gazneli Mahmut, 32 yıllık hükümdarlık sürecinde Hindistan’da İslamiyet’i yaymak için 17 büyük sefer düzenledi. Ömrünün kırk beş senesini savaş meydanlarında mücadeleyle geçiren Gazneli Mahmud, Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük hükümdarlardan biri olarak tarih sahnesinde yerini aldı.

Allah Aşkının Şairi: Yunus Emre

Allah Aşkının Şairi: Yunus Emre

Anadolu mutasavvıfı, Türkçe şiirin öncüsü ve halk şairi Yunus Emre'nin Allah ve insan sevgisini, dostluğu, kardeşliği, merhamet ve yardımlaşmayı öğütleyen İslam tasavvufundan kaynaklanan ve lirizmle beslediği şiirleri, yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaştı.

Türk müziğine frak giydiren adam Münir Nurettin Selçuk

Türk müziğine frak giydiren adam Münir Nurettin Selçuk

Musiki damarının son cevherlerinden Münir Nurettin Selçuk, öyle geniş bir müzik ufkuna sahipti ki Yunus Emre’den de söylerdi, Batılı tangolardan da… Konserlerine frakla çıkar, onlarca muhteşem şarkıya ruhuyla eşlik ederdi. Türk Müziği tarihine tek başına konser verme geleneğini getirdi. 20’nci yüzyılın başında, Klasik Türk Müziği’nin seyrini değiştirdi ve musikide ses sanatkârlığı, Münir Nurettin’den önce ve sonra diye ikiye ayrıldı. Musikimizin zirvelerinden biri olan bu zarif adamı vefatının 37’nci yıldönümünde rahmetle anıyoruz…

Osmanlı Türk mimarisini karanlıktan çıkaran ışık: Ekrem Hakkı Ayverdi

Osmanlı Türk mimarisini karanlıktan çıkaran ışık: Ekrem Hakkı Ayverdi

Osmanlı devri Türk mimarisinin ışık kaynağı, milletine ve köklü kültürüne karşı emsalsiz vefa örnekleri gösteren bir şahsiyet olan Ekrem Hakkı Ayverdi yaşamını, kubbenin altında taşları yerli yerine koymakla, sonrasında ise ecdat yadigârlarının kaydını tutmakla geçirdi. “Biz Garblı değiliz ve olmayacağız; kafamıza dank etsin” diyerek net bir şekilde batı düşmanı olduğunu, “Dünyada tek gerçek vardır: İslâmiyet [...] Gerisi teferruat [ayrıntı]” diyerek de tam bir Osmanlı insanı olduğunu dile getirdi. Hayatının her alanında milli kültür ve milli şuur bilinciyle hareket eden Ekrem Hakkı Ayverdi’yi ölümünün 34’üncü yılında rahmetle anıyoruz.

İtalya’da bir Türk köyü: Moena

İtalya’da bir Türk köyü: Moena

Kilometrelerce mesafeden, Türkiye'yi hiç görmeden "biz Türk'üz" diyen bir halk ve Türk bayraklarıyla donatılan bir şehir. İtalya'nın "Rione Turchia" adıyla bilinen Türk Bölgesi, Moena Köyü. Üç asrı aşkın bir süre boyunca Türkleri hiç görmeden, hiç Türkçe bilmeden Türkler gibi yaşadılar. Balaban Hasan'ın Viyana Kuşatması sonrası Moena Köyü'nde "El Turco" olarak süren yaşamını sizlerle buluşturuyoruz.

Korkusuz ve sevdalı bir yürek işçisi: Ahmed Arif

Korkusuz ve sevdalı bir yürek işçisi: Ahmed Arif

Anadolu’nun şairi, halkın şairi, umudun, hasretin şairi; ne isterseniz onun şairidir Ahmed Arif… O bütün ömrünü sevgi için harcadı. Sevdi, dayak yedi, savaştı, işkencelerden, hapishanelerden ve daha nicelerinden alnı ak çıktı. Yaşadığı topraklara şiirleriyle birlikte umudu da bıraktı… Hasretin şairini biz de hasret yüklü şiirleriyle birlikte anıyoruz…

Hayat ve hedeflerini İslâm’a adayan Müslüman filozof Muhammed İkbal

Hayat ve hedeflerini İslâm’a adayan Müslüman filozof Muhammed İkbal

Pakistan'ın milli şairi ve yirminci yüzyılın büyük Müslüman filozofu Muhammed İkbal, 1877-1938 yılları arasında yaşamış, son dönem İslâm düşünürleri arasında hakkında en çok inceleme, araştırma ve yayın yapılan şahsiyetlerin başında geliyordu. Yazı ve şiirlerinde Müslümanları derinlemesine İslâm’ı öğrenmeye çağırırdı. Çünkü “Müslümanların izzeti ve hürriyeti, İslâm’ın asıl kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’tedir” diyordu.

Mikrofonları bile çatlatan ses: Hafız Burhan

Mikrofonları bile çatlatan ses: Hafız Burhan

Gazel okuyuşu ile tanınan bir Türk hânendesiydi Hafız Burhan. Sesinin güzelliği küçük yaşlarda keşfedilmiş; zamanla hem tasavvufî, hem de Klasik Türk Müziğinin üstadı olmuştu. Döneminin en nadide sanatkârı olan Hafız Burhan, öyle güçlü bir sese sahipti ki, sesinin şiddetinden mikrofonlar patlıyordu. Bu nedenle şarkılarını mikrofona sırtını dönerek okurdu. 75 yıl önce bugün yaşamını yitiren ses sanatçımızın ölümü de sesi nedeniyle olmuştu.

Bilim tarihini yeniden yazdı

Bilim tarihini yeniden yazdı

İslam tarihinden bugüne uzanan bir bilim köprüsünün öncü olan Fuat Sezgin’in eserleri, projeleri son olarak kurmuş olduğu kütüphaneye dair…

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN