Arama

Eğitim

Çocuklarınıza okuma alışkanlığı kazandıracak kitaplar

Çocuklarınıza okuma alışkanlığı kazandıracak kitaplar

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar kendi dünyalarında birtakım hayallerin peşinde koşmaya başladı. İşte tam da bu noktada ailelerin çocukların gelişimine ve özgür düşünce tarzlarına yardımcı olacak bir alışkanlığa kapı aralamaları ve onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırma konusunda rol model olmaları gerekiyor. Peki, çocuklara erken yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak mümkün mü?

Bir anksiyete bozukluğu olarak “Agorafobi”

Bir anksiyete bozukluğu olarak “Agorafobi”

Agorafobi, kişinin kendini panikleteceği, kapana kısılmış gibi, çaresiz veya mahçup hissedeceği durum ve ortamlardan korkması ve bunlardan kaçınması şeklinde tanımlanan anksiyete bozukluğudur. Kişi, hali hazırdaki veya olası toplu taşıma, kapalı veya açık alanda bulunma, sırada bekleme veya kalabalık içinde olma gibi durumlardan çekinebilir.

Çocuk istismarına karşı dijital mahremiyet

Çocuk istismarına karşı 'dijital mahremiyet'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca gerçekleştirilen "Mahremiyet Eğitimi Çalıştayı"nın sonuç raporunda, sosyal medya kullanımının artmasıyla ortaya çıkan "dijital mahremiyet" konusuna vurgu yapıldı. Raporda, dijital mahremiyet ile ilgili ebeveynlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılması tavsiyesi verildi.

Felsefenin en temel disiplini

Felsefenin en temel disiplini

Felsefenin bilişsel süreçlerin oluşumundan ziyade, bilgiyi genel olarak ele alan, bilgiyle ilgili problemleri araştıran, bilginin kaynağını doğasını doğruluğunu, sınırlarını inceleyen bilim dalıdır.

Somut yaşantının odak noktası olarak alınması

Somut yaşantının odak noktası olarak alınması

Fenomenoloji kelimesi eski Yunancada ortaya çıkma manasına gelen “phainomenon” kelimesi ile öğretmek anlamına gelen logos kelimelerinin birleştirilmesi ile bir araya gelmiş bir kelimedir. Fenomenoloji kelimesi ilk olarak 20. yüzyılın ilk yarısında Edmund Husserl tarafından kullanılmıştır.

Düşünce Tarihi İçinde Yok Sayılması Olanaksız Bir Aydın

Düşünce Tarihi İçinde Yok Sayılması Olanaksız Bir Aydın

Yapısökümcülük denilen Derridacı yöntem, yani metnin derin yapılarını ayrıştırmayı hedefleyen yöntemsel yaklaşım edebiyat kuramı, dilbilim, felsefe, hukuk, sosyoloji, kültür kuramı, mimarlık gibi disiplinler başta olmak üzere birçok alanda yeni açılımlar getirdi. Onun çalışmaları köktenci bir şekilde, Platon’dan günümüze çeşitli ve karşıt eğilimlerle gelmiş olan metafizik felsefenin sorgulanması ve böyle bir sorgulama ışığında örneğin Marks, Freud ya da Nietzsche gibi düşünürlerin yeniden değerlendirilmesi olanağını sağladı.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN