Arama

İslam

Fuat Sezgin’in esir kütüphanesi

Fuat Sezgin’in esir kütüphanesi

Dünyanın en iyi İslam Bilim Tarihi akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, otuz yılı aşkın bir süre boyunca emek verdiği 45 bin ciltlik kütüphanesine Almanya tarafından el konuldu ve çoğu el yazması olan bu arşivin Türkiye'ye getirilmesine izin verilmiyor. Ömrünü İslam Bilim Tarihine adayan ve dünya bilim tarihini yeniden yazan Fuat Sezgin’e olan vefa borcumuzu, bir nebze de olsa ödeyebilmek için, kendisine ait kütüphanenin Türkiye’ye getirilmesi ve yarım kalan son çalışmasının yayımlanması gerekiyor.

Fuat Sezgin ile bilim tarihi üzerine

Fuat Sezgin ile bilim tarihi üzerine

İslam Bilimleri üzerinde, tez ve çalışmaları ile ezber bozarak çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin, bilim tarihine yaptığı katkılarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Değerli çalışmalarıyla, dünyaya bilimin İslam kültür ve medeniyetlerinden ulaştığını kanıtlayan Sezgin, 2004 yılında Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na verdiği ender röportajlarından birinde kendini ve çalışmalarını anlattı. İlimler tarihini çalışmaya nasıl başladığına, dönemin zorluklarına, Rönesans'ın yanlış aktarıldığına ve İslâm medeniyetinin batı medeniyetine etkilerine değinen Prof. Dr. Fuat Sezgin’in derin düşünce dünyasını yakından tanımanız için o röportajı aynen yayınlıyoruz.

Fuat Sezgin, Buhârî ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı

Fuat Sezgin, Buhârî ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı

İslam Bilim Tarihine yaptığı katkılarla, adını tarihe altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaptığı çalışmalarla ezberleri bozarak dünyada çığır açan Fuat Sezgin, bilimin dünyaya İslam kültür ve medeniyetlerinden yayıldığını kanıtlamıştı. Sezgin, doktora tezi için araştırmalarını sürdürdüğü sırada, Buhârî’nin aktardığı hadisler ile ilgili, o güne dek bilinmeyen bir gerçeği de ortaya çıkarmıştı.

Sahafların Şeyhi Muzaffer Ozak ve Avrupaya getirdiği İslâm nuru

Sahafların Şeyhi Muzaffer Ozak ve Avrupa'ya getirdiği İslâm nuru

Vaiz, Halvetî-Cerrâhî, kitapların ve sahafların şeyhi Muzaffer Ozak’ı görüp tanımış olanlar onun bir satıcı olmaktan öte hakiki bir sahaf olduğuna şahitlik ederlerdi. Ozak’ın dükkânı zikir seslerinin yanı sıra, sohbet sesleriyle de yankılanırdı. Amerikalı, Avrupalı, her kesimden ziyaretçi gelir,  sohbet meclislerine katılırdı. Onu 20’nci yüzyılın en meşhur şeyhlerinden biri yapan şey ise, 70’li yıllarda Türkiye'nin sınırlarını aşıp Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi birçok ülkeye ziyaretlerde bulunmuş olmasıdır.

Sünnet, müminleri bağlar

Sünnet, müminleri bağlar

Kur’ân-ı kerim bir anayasa gibidir. Hükümlerini, sünnet beyan eder. İmam Evzâî der ki: “Kitab, Sünnet’e; Sünnet’in Kitab’a muhtaç olduğundan daha çok muhtaçtır.”

İbn Sinadan müzik ve telkinlerle tedavi

İbn Sina'dan müzik ve telkinlerle tedavi

İslamiyet’i kabul edip, Türklerin Müslüman oluşlarından sonra yetişen Türk İslâm filozofları, hayatları ve eserleriyle hem kendi sahalarının hem de geniş halk kitlelerinin ilgisini çekmişlerdir. Bu İslâmî geleneğin ışığında yetişen önemli şahsiyetlerden birisi de Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah İbn Sîna’dır İslam medeniyetinin önemli simalarından birisi olan İbn Sina hem filozof hem tabip olarak İslam dünyasında büyük bir etkisi olduğu gibi asırlarca da Avrupa tıbbını etkiledi. Vefat yıldönümünde İbn Sina’yı rahmetle anıyor; eğitime ve tıbba olan etkilerini inceliyoruz.

Hz. Muhammedin kelimelerle çizilen resmi: Hilye-i Şerîf

Hz. Muhammed'in kelimelerle çizilen resmi: Hilye-i Şerîf

Türk edebiyatında, Hz. Muhammed’e duyulan sevginin tezahürü olarak Hz. Peygamber’i konu edinen birçok eser kaleme alındı. Müstakil eserlerin yanında beyit, dörtlük halinde de Hz. Peygamber'e duyulan sevgi dile getirilmiş, ona ait her husus hakkında bir şeyler yazılmaya çalışılmıştır. Hz. Peygamber’in fizikî ve ruhî özelliklerinin anlatıldığı hilye türü de bunlardan biridir. Sözlükte süs, ziynet, cevher, hilkat, suret ve sıfat anlamı taşıyan hilye; İslâm’da Hazret-i Peygamber’in, beşer kelâmının imkânları nisbetinde kelimelerle çizilmiş resmi anlamına gelir.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN