Arama

Mefhum

Hakk’ın yansımasını engelleyen tozlar “mâsivâ”

Hakk’ın yansımasını engelleyen tozlar “mâsivâ”

Sözlükte "şey" anlamına gelen mâ ile "başka, gayr" anlamındaki sivâ kelimesin¬den türetilmiş bir tabir olan mâsivâ mâsivallah, mâsive'l-Hak şeklinde de kulla¬nılır. Tasavvufta yaygınlığı sebebiyle çok defa mâsivâ demekle yetinilir.

Gerçekliğin zihni süreçlerle yeniden kurulmuş biçimi

Gerçekliğin zihni süreçlerle yeniden kurulmuş biçimi

En önemli duyu organımız göz ile dış dünyadan aldığımız veriler, zekâ ve sezgi gücüyle bilincimiz tarafından bir seçmeye uğrar, beynimizde bir görüntü oluşur. Duyu organlarımızı uyaran nesneler ve olaylar ortadan kalktığında, aldığımız duyumların zihnimizde oluşan izleridir imgeler.

Bir sömürge doktrini

Bir sömürge doktrini

Müslüman doğu medeniyetinin din, edebiyat, dil ve kültürünü içine alacak şekilde bütün unsurlarını inceleyerek İslam dünyası hakkında Batılı’ların sistematik bir bilgiye sahip olmalarını sağlayan, İslam ve Batı medeniyeti arasındaki mücadelede Batı uygarlığı lehine veriler elde etmeye çalışan bir akımdır.

Dekoratif ve tatbiki sanat türü

Dekoratif ve tatbiki sanat türü

Nakkaş süsleme ve renkli boyama işi yapan sanatkârlara denir. Bunlara ressam veya minyatürlerin yaptıklarının dışında duvar ve tavan süslemesi yapan ustalara ve sanatkârlara verilen isimdir.

Başlangıçtan beri var olan imgeler “Arketip”

Başlangıçtan beri var olan imgeler “Arketip”

Psikoloji dünyasında arketip kavramının kullanımı Jung’a dayanır. Jung’un arketip kavramı hakkındaki görüşlerinden haberdar olmak, hem kendi hayatımızda yaşantıladığımız hem de sanat eserlerinde duyumsadığımız arketipal motifleri idrak edebilme ve yorumlayabilmekte bizlere yardımcı olabilir.

Kıymetli madenleri oyan kimse “Hakkâk”

Kıymetli madenleri oyan kimse “Hakkâk”

Batı dillerinde gravürcü denilen hakkâk, yakut, zümrüt, akik gibi değerli taşlar, madenler veya ağaç eşya üzerine yazı ve şekiller kazıyan bir sanatçıydı.

Göstergebilim

Göstergebilim

İnsanlar istemli ya da istemsizce anlamak, anlatılmak ve anlaşılmak isterler. Göstergebilim ise, anlam üzerine kurulmuş bir bilim alanıdır. Bu bakımdan bize anlam ileten her şey göstergebilimin alanıdır: dil, resim, afiş, mimari, edebiyat, sinema, tiyatro, trafik işaretleri, alfabe, işaret dili, sağır – kör alfabeleri, jestler, mimikler vs.

Postkolonyal Teori

Postkolonyal Teori

Büyük Devletlerin coğrafi keşif hareketleri ile başlayan maceraperestlik ve egemen olma duygularıyla dünyanın güzellik ve zenginliklerini ele geçirme istekleri emperyalist dönem sonrasında da devam etmiştir.

İnsanı saran tinsel örtü “aura”

İnsanı saran tinsel örtü “aura”

Walter Benjamin, yirminci yüzyılın önde gelen düşünür, kültür tarihçisi ve eleştirmenlerinden biri olarak yalnızca on dokuzuncu yüzyıla değil, yirmi birinci yüzyılın doğasına da ışık tutacak kavramlar ortaya atmıştır.

Habitus

Habitus

Hem sosyal dünyayı üreten hem de onun tarafından üretilen bir mefhum olan “Habitus”, bir nevi çift taraflı bir diyalektik içerir.

Âsım: Bir neslin ideali

Âsım: Bir neslin ideali

Âsım kelimesi edebî ve fikrî tarihimiz boyunca farklı anlam ve mahiyetlerde kullanıla gelmiştir.  Dilimizde asım,  “günahtan, haramdan kaçınan, namuslu” anlamına gelir.

Flanör: Kent içindeki gezgin

Flanör: Kent içindeki gezgin

Modern kent hayatının önemli figürlerinden flanörü bir cümle ile özetlemek istersek, ‘kent içindeki gezgin’ dememiz nokta atışı bir ifade olur. Kalabalıkların içinde olmaktan hoşlanan ama yalnız; kendisinden sürekli ayrı kaldığı bir kitlenin ürünü olmak isteyen aylak kentli… Walter Benjamin’in deyimiyle, ‘ormanda yürür gibi yürür, asfaltta bitki toplar, flanör…’

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN