Arama

Mefhum

Sevgide bağlılık: Vefa

Sevgide bağlılık: Vefa

Günümüzde anlamını oldukça ağır bir şekilde yitirse de halen bir yerlerde bu mefhumu gerektirdiği şekilde yüreklerinde taşıyanlar vardır. Vefa demek öyle alelade bir maneviyat demek değildir. Vefa demek, gerek hayatta iken ve gerekse öldükten sonra sevgi ve ilgiyi devam ettirmek demektir. Vefa demek, sevgide devamlılık demektir. Vefa demek, ihtiyaç hâlinde yardım etmek ve tabi ki sırf Allah rızası için sevmek demektir. Vefa, Müslümanın en belirgin özelliklerindendir…

Kur’ân-ı Kerîm’in elli dokuzuncu sûresi : Haşr

Kur’ân-ı Kerîm’in elli dokuzuncu sûresi : Haşr

Bilinir ki Haşr, Medine döneminde Uhud Gazvesi’nden sonra hicretin dördüncü yılında nâzil olan, Kur’ân-ı Kerîm’in elli dokuzuncu suresidir. Surenin asıl amacı müminlere tereddütsüz bir iman, üstün bir ahlâk, sarsılmaz bir maneviyatla yardımlaşma ve dayanışma ruhu kazandırmaktır.

Kelâm sıfatı

Kelâm sıfatı

Allah Teâlâ’nın yüce zâtı ve sıfatları ezeli ve ebedi anlam yüklüdürler. Kelâm sıfatı da O’na nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri olarak önemli mana taşır. Ancak burada bir husus dikkat çeker: ‘bu sıfatın sadece harf ve ses yaratmaktan ibaret sayılması Allah’ın zâtında mevcut bir kelâm niteliğini inkâr etme anlamına gelir.’ Bu nedenle kelâm sıfatını ve ince manasını derinlemesine okumak ve anlamak gerekir.

Sırât-ı müstakîm

Sırât-ı müstakîm

Gerçeğe götüren doğru yol anlamında bir Kur’an tabiri. Sözlükte “anayol; doğru ve apaçık yol” mânalarına gelen sırât ile “dengeli ve dosdoğru” anlamındaki müstakīm kelimelerinden oluşan sırât-ı müstakîm “apaçık, dosdoğru ve hak yol” demektir. Burada yol kelimesinin dosdoğru diye nitelendirilmesi onun “hedefe ulaştıran en kısa yol” anlamına geldiğini gösterir.

Ayân-ı Sâbite

A'yân-ı Sâbite

Bir tasavvuf kavramı olarak, “dış âlemde var olan eşyanın görünür hâle gelmeden önce Allah'ın ilminde bilgi olarak mevcudiyeti, ortaya çıkan varlıkların Allah'ın ilmindeki gizli hakikâtleri, mahiyetleri” anlamına gelir.

Kavmiyet

Kavmiyet

Kavmiyet mefhumunu mercek altına aldığımız bu yazımızda, kavmiyet ve kavmiyetçiliğe bakış; İslam’da kavmiyetçilik anlayışı ve Mehmet Akif’in şiirlerinde kavmiyet kavramının nasıl işlendiği hususunda önemli bilgileri toparladık ve Akif’in dizeleriyle sorduk: “…Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir…” Peki, bu kavmiyetçilik niye?

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN