Arama

Yaşam

Kudüs Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı

Kudüs Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. 30 maddeden oluşan sonuç bildirgesinde, Filistin'e uluslararası barış gücü gönderme yolu da dâhil olmak üzere, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu.

Bir geleneksel Türk gölge oyunu

Bir geleneksel Türk gölge oyunu

Deriden kesilen ve tasvir adı verilen birtakım şekillerin, arkadan ışık yardımıyla beyaz bir perde üzerine yansıtılmasına dayanan bir gölge oyunudur. Birçok milletin kendine özgü gölge oyunları vardır. Türk milletinin gölge oyunu olan Karagöz, aslında birçok yeteneğe sahip bir sanatçının çoğunlukla tek başına gerçekleştirdiği sanatsal bir gösterimdir.

Hareketle düşünen bir sanat ve felsefe

Hareketle düşünen bir sanat ve felsefe

Sinemanın ortaya çıkışı, kendisinden önceki sanatların ve teknolojilerin araştırdığı ve yakalamaya çalıştığı gibi hareketi dolaysız olarak saptayan bir yapının bulunmasıyla ilgilidir. Bilinen dünya tarihi düşünüldüğünde mağara resimlerinden, arkeolojik kazılarda bulunan nesnelere kadar çoğu verinin hareketi yakalama ve tekrar üretme istencinin bir tezahürü olduğu görünecektir.

İranın en önemli ve etkili felsefi lideri

İran'ın en önemli ve etkili felsefi lideri

Ali Şeriati'nin düşünsel çalışmaları sadece devrim öncesi ve sonrası İran'ı değil, dünya çapında İslamcı topluluk ve düşünceler başta olmak üzere birçok kişi ve grubu etkiledi. Çeşitli dini kavramlara yaklaşımı, ruhban sınıfının eleştirisi ve İslamcılık hareketinin içinde kabul edilen çeşitli çıkarımlarıyla ilgi çekti.

Gerçekliğin zihni süreçlerle yeniden kurulmuş biçimi

Gerçekliğin zihni süreçlerle yeniden kurulmuş biçimi

En önemli duyu organımız göz ile dış dünyadan aldığımız veriler, zekâ ve sezgi gücüyle bilincimiz tarafından bir seçmeye uğrar, beynimizde bir görüntü oluşur. Duyu organlarımızı uyaran nesneler ve olaylar ortadan kalktığında, aldığımız duyumların zihnimizde oluşan izleridir imgeler.

Bilim-kurgu sinemasının omurgası

Bilim-kurgu sinemasının omurgası

Bugün bilimkurgu denildiği zaman akla gelen hemen hemen tüm örneklerin omurgası sayılabilecek La Jetée zamanda yolculuk yapma, hafıza, bellek, an’lar ve kaybetme üzerine bir film.

En gözde taş ve bir Ata mirası

En gözde taş ve bir Ata mirası

Boncukların dini amaçla ve duaları saymada kullanılmasına ilk olarak Hindistan'da, Hindu inanışında rastlanıyor. Tesbihin ataları Hindistan'dan doğuya, sonra Ortadoğu'ya, en sonunda da Avrupa'ya yayılıyor. Tesbihin kullanış amacı Müslümanlık, Hıristiyanlık (Katolik), Hinduizm ve Budizm'de aynı olup hepsinde de duaları ve dualar arası bölümleri saymada kullanılır.

Osmanlıda Ramazan tenbihnâmeleri

Osmanlı'da Ramazan tenbihnâmeleri

Osmanlı döneminde Ramazan ayında sıkıntı yaşanmaması için önceden tedbirler alınır, özel bazı emirler ilân edilirdi. Yaşanabilecek bazı sorunlar aynı zamanda halife olan padişahın otoritesini zedeleyeceği için her şeye dikkat edilir, tenbihlere uymayanlara ağır cezalar verilirdi…

Tasavvufi alt yapısı ve sembolizmi ile Hüsn ü Aşk

Tasavvufi alt yapısı ve sembolizmi ile Hüsn ü Aşk

Hüsn ü Aşk (Güzellik ve Aşk) adlı mesnevi Şeyh Galib’in (1757-1799) başyapıtıdır. 2101 beyittir. Aruzun “mefulü-mefailün-feülün” kalıbı ile kaleme alınmıştır.Kendisi bu eseri, 1782’de girdiği bir iddia üzerine 6 ayda yazmıştır.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN