Arama

Edebiyat

İslami edebiyatın öncüsü Ali Nar

İslami edebiyatın öncüsü Ali Nar

Türkiye'de bilim kurgu romanların öncüsü olarak kabul edilen "Uzay Çiftçileri" eseriyle bir Türkün önderliğinde Müslümanların uzaya gidişini anlatan Ali Nar, vefatının 3. yılında anıldı.Dini anlatmada bir vasıta olarak gördüğü "İslami Edebiyat" kavramı üzerinde duran Ali Nar'ın yazdığı piyes, hikaye, roman ve denemelerine "tebliğ" değil, "ahlaki telkin" anlayışı hakimdi.

İran milletini yeniden dirilten eser: Şehnâme

İran milletini yeniden dirilten eser: Şehnâme

Sözlük anlamı olarak şehname; Divan edebiyatında, hükümdarların yaşam öykülerini, özelliklerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi biçiminde yazılmış koşuk olarak bilinir. Doğu hükümdarlarının hayatlarını, özellikle savaşlarını, savaşlardaki başarılarını, kahramanlıklarını, mübalâğalı bir üslûp ve heyecanla dile getiren eserlerdir. En ünlüsü ise Firdevsî'nin Şehnâme (Şâhnâme) adlı eseridir.

Pendname nedir, özellikleri nelerdir?

Pendname nedir, özellikleri nelerdir?

İnsanlara öğüt vermek amacıyla yazılan manzum ve mensur eserlere verilen isim Pendname’dir. Gerek geniş halk kitlelerini ve gerekse devleti yönetenleri ahlâkî yönden olgunlaştırmayı, erdemli kılmayı amaçlayan pendnamelerin en meşhuru ise Feridüddin Attar'a aittir.

Necip Fazıl’dan Menderese mektuplar

Necip Fazıl’dan Menderes'e mektuplar

Necip Fazıl’ın Başbakan Adnan Menderes’e yazdığı mektuplar genişletilmiş baskısıyla okurla buluştu. Alaattin Karaca’nın yayına hazırladığı mektuplar, şairin Büyük Doğu’yu çıkarmak için verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor. Karaca, “Bu mektuplar 1940’lı yıllarda basınla iktidar arasındaki ilişkiyi gösteriyor” diyor.

Kaldığı cezaevinde Sabahattin Ali için müze kurulacak

Kaldığı cezaevinde Sabahattin Ali için müze kurulacak

Sinop'ta 1887 ile 1999 yılları arasında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi içinde, ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali ile kadınların tarihsel gelişimini konu alan iki yeni müze oluşturulacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, yaptığı açıklamada "300 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nin yıllık ortalama ziyaretçi sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Fuad Köprülü ve ilim dolu dünyası

Fuad Köprülü ve ilim dolu dünyası

Türk tarihinin yetiştirdiği dünyaca ünlü ilim ve fikir adamlarından biri olan Mehmed Fuad Köprülü, özellikle Osmanlı tarihinin kuruluş devri hakkındaki tartışmaların iyice alevlendiği bir dönemde en zorlu tartışmalara eğilerek, ortaya koyduğu keskin ve iddialı tezlerle bir döneme damgasını vuran en önemli isimlerden biri oldu. Türk tarihi açısından oldukça etkili olan Köprülü’yü ölüm yıldönümünde rahmetle anıyor, hayatı ve ilmi çalışmalarına kısaca değiniyoruz.

Üç İstanbul ve insan manzaraları

Üç İstanbul ve insan manzaraları

Yirminci asrın ilk çeyreğinin panoramasını sunan Üç İstanbul romanı; vatan sevgisi, kahramanlık konusundaki ağdalı şiirleriyle edebiyata başlamış olan Mithat Cemal Kuntay’ın, roman türünde verdiği tek eser. Roman, İstanbul'u üç ayrı dönemde, daha çok siyasal değişime göre biçim alan sosyal hayat, seçkinler, aydınlar ve iktidar ile elit tabaka arasındaki ilişkileri merkezine alarak hikâye eder.

Türkçenin hafızası Divânü Lugâti’t-Türk

Türkçenin hafızası Divânü Lugâti’t-Türk

Türk yazı dillerinin, lehçelerinin ve ağızlarının dil özelliklerini belirleyen, söz varlığını derleyerek bir araya getiren Kâşgarlı Mahmud kendisine sonsuz bir ün, bitmez tükenmez bir kaynak sağlaması dileğiyle elde ettiği bu bilgileri yazıya geçirerek ortaya koyduğu eserine Dîvânu Lugâti’t-Türk adını verdi.

İstanbulun sularına mısralar üzerinden bakış

İstanbul'un sularına mısralar üzerinden bakış

“Çocukluğumda, bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, humma başlar başlamaz İstanbul sularını sayıklardı: “Çırçır, Karakulak, Şifa suyu, Hünkâr suyu, Taşdelen, Sırmakeş...” Âdeta bir kurşun peltesi gibi ağırlaşan dilinin altında ve gergin, kuru dudaklarının arasında bu kelimeler ezildikçe fersiz gözleri canlanır, bütün yüzüne bizim duymadığımız bir şeyler dinliyormuş gibi bir dikkat gelir, yanaklarının çukuru sanki bu dikkatle dolardı.”

Şairlerin bayram günlerinin verdiği coşkuyla yazdığı ıydiyyeler

Şairlerin bayram günlerinin verdiği coşkuyla yazdığı ıydiyyeler

Eski dilde ıyd-i fıtr, Ramazan Bayramını; ıyd-i adhâ Kurban Bayramını ifade eder. Divan edebiyatında Ramazan ve Kurban Bayramları vesilesiyle yazılmış kasidelere ise ıydıyye denir. Iydiyyeler, muhteva itibariyle doğrudan bayramı konu alan ilk bölüm, methiye ve dua olmak üzere üç bölümden meydana gelir ve divanların baş tarafındaki “kasâid” kısmında yer alırlar

Cemil Meriçin portreleri

Cemil Meriç'in portreleri

Kendi irfanımızdan ve umranımızdan beslenmemiz gerektiğine inanan Cemil Meriç, “izm’ler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir” diyerek ideolojileri eleştirdi. Meriç kendini ’Hayatını, Türk irfanına adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi’ olarak tanımlar.’ Fikir işçisi’ Cemil Meriç’in kitaplarını okuyanlar da medeniyet, kültür, uygarlık, aydın, irfan, münevver, entelektüel ve umran gibi kavramların yanı sıra birçok portre ile karşılaşır. Birçok eleştiriyi haiz olsa da “kendi semasında tek yıldız olarak” belirttiği İbn Hâldun başta olmak üzere Ali Şeriati, Namık Kemal, Ahmed Cevdet Paşa ve Said Nursi söz konusu şahsiyetlerin bazılarıdır.

Cemil Meriçin yaşamına ışık tutuyor

Cemil Meriç'in yaşamına ışık tutuyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde restorasyon çalışmalarının ardından kültürevine dönüştürülen yazar, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu ev, her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, "Reyhanlı'da doğduğu evin kültürevine dönüştürülmesi, insanların Cemil Meriç'i daha yakından tanımalarına imkan sağlıyor. Ona gösterilen bu sevgiyi, saygıyla karşılıyoruz" diyerek müzenin önemine dikkat çekiyor.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN