Arama

Makaleler

Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un gerçekleşmeyen projeleri

Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un gerçekleşmeyen projeleri

Hem Osmanlı devletinin son dönemlerinde, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde Mehmet Âkif’in sadece diliyle değil; eliyle de ıslâha çalıştığı, bilinen bir gerçek. Ülkenin tekrar eski, parlak günlerine kavuşmasını sağlamak, hizmet üretemeyen atıl durumdaki kurumların ıslâhını gerçekleştirmek, vatandaşların İslâmî hassasiyetlere sahip olmasını temin etmek, vatan şairi Mehmet Âkif Ersoy’un en büyük gayesiydi.

DEAŞ sonrası Suriyeyi bekleyen meydan okumalar

DEAŞ sonrası Suriye'yi bekleyen meydan okumalar

Ülkedeki büyük yıkım dikkate alındığında Suriye’de hayatın normale dönmesi için on yıllara ihtiyaç duyulduğu rahatlıkla söylenebilir. Enkaz halindeki ülkenin imarı ve hayatın normalleşmesi uzun yıllar alacak. DEAŞ sonrası aktörler, üniter bir devlet kurulmasının imkanı, devlet-dışı silahlı aktörlerin ülkenin siyasal sistemine dâhil edilmesi konuları, yeni dönemde Suriye'nin yüzleşmek zorunda olduğu en önemli sorun alanları. Bu sorunlara gerçekçi ve geniş kesimlerin mutabakatına dayanan çözümler bulunamaması halinde Suriye radikal örgütlerin ortaya çıkabileceği verimli bir alan olmaya devam edecek.

Yahudi inancına göre Kudüs

Yahudi inancına göre Kudüs

İsrailoğulları’nın atası kabul edilen Hz. İbrahim’in kıssası anlatılırken ismen geçmeyen Kudüs, Hz. Musa zamanında veya ondan yaklaşık 200 yıl süre sonra da İsrailoğulları için alelade bir şehir vasfını korumuştur. Peki Kudüs İsrailoğulları için kutsal şehir metaforuna nasıl dönüşmüştür ve Yahudiler için neden önemlidir?

Tahtın meşru varisleri: Şehzâdeler nasıl yetişirdi?

Tahtın meşru varisleri: Şehzâdeler nasıl yetişirdi?

Osmanlı Devleti'nde hükümdardan sonra tahtın meşru varisleri şehzâdelerdi. Padişahın erkek çocukları olan ve taht üzerinde yegâne hakka sahip olan şehzâdeler, hanedanın en imtiyazlı sınıfı kabul edilir, yetiştirilmesine ve eğitimlerine büyük önem verilirdi. Şehzâdelerin yetiştirilmesine yönelik usülleri Yrd. Doç. Dr. Uğur Kurtaran, Beyaz Tarih'te kaleme aldı.

Osmanlıda alim bir devlet adamı: Lutfi Paşa

Osmanlı'da alim bir devlet adamı: Lutfi Paşa

Lutfi Paşa (ö. 971/1564) Arnavut kökenli bir devşirme olarak II. Bâyezid zamanında saraya alınmış, Enderun’da tahsil görmüş, sancak beyi, beylerbeyi ve vezir olmuş, Korfu seferinde Osmanlı deniz kuvvetlerini kumanda etmiş, Boğdan seferinde Mimar Sinan’ı padişaha takdim edip tanıtmış, iki yıl süreyle veziriazam olmuş, çeşitli idarî vazifeleri esnasında önemli görevler üstlenmiş bir devlet adamıdır. Veziriazamlıktan azledildikten sonraki hayatını telif ve araştırmayla geçirmiş, devlet adamlığının yanısıra yazdığı eserlerle de nam salmış bir şahsiyettir.

Yazmak ve yaşamak arasında: William Faulkner

Yazmak ve yaşamak arasında: William Faulkner

1949'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ABD'li romancı ve öykü yazarı, William Cuthbert Faulkner, düzyazıyı şiirselleştirmekte sıradışı yeteneğinin olmasına rağmen, her yazar gibi yazmak ve yaşamak arasındaki ince köprüde takılı kaldı. Bakir bir ormanın karanlık, tüyler ürpertici ama her zaman vakarlı yalnızlığını yaşamaya çalıştı.

Küresel güç dengesi Rusyaya doğru kayıyor

Küresel güç dengesi Rusya'ya doğru kayıyor

Yeni binyılın başlangıcında, dünyayı anlama ve onun düzenini sağlama konusunda herhangi bir yetenek emaresi göstermeyen üç Amerikan başkanının ardışık iktidarına tanıklık ettik. Amerikalı uzmanlar liderlerinin bu konudaki zafiyetini anlatabilmek için "Yeni Dünya Düzensizliği", "Trump'ın 19. Yüzyıl Dünya Düzeni" gibi yeni tabirler kullanmaya başladılar. Trump ABD'nin yarattığı ve 70 yıldır sürdürdüğü dünya düzeninin parçalandığından bihaber görünürken, Putin parçaları toplayarak kendi tacını oluşturuyor.

Devletleri yöneten şirketler

Devletleri yöneten şirketler

Medya ve sistem eleştirisi denince ilk akla gelen, Sidney Lumet'in müthiş filmi Network/Şebeke, günümüzde de halen güncelliğini korumaya devam ediyor.

Aamir Khan yeni Kapoor mu?

Aamir Khan yeni Kapoor mu?

Khan filmlerinin temalarının ortak vurgularından “hoşgörü”, ülkede var olan çatışmaları gölgelemesi itibariyle ince bir zar hüviyetindedir. Bu, Hindistan’ın, Müslüman nüfusu Hint topraklarında tutabilme, sisteme eklemleme çabasının bir neticesi olarak da okunabilir. Khan’ın filmlerinde altı çizilen eğitsel değerler daha çok seküler öneriler getirir, dini kimlikler tartışmasını ise ortak zeminde devlet lehine çözme temayülü dikkat çeker.

Müftüye nikâh yetkisi istismara sebep olur mu?

Müftüye nikâh yetkisi istismara sebep olur mu?

Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme TBMM’de kabul edildi. Siyasi platformlarda, kamuoyunda ve sosyal medyada çok tartışılan düzenlemeyi ve yersiz oluşan eleştirileri Sabah Gazetesi yazarı Cem Duran Uzun yazdı.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN