Arama

Makaleler

Tahtın meşru varisleri: Şehzâdeler nasıl yetişirdi?

Tahtın meşru varisleri: Şehzâdeler nasıl yetişirdi?

Osmanlı Devleti'nde hükümdardan sonra tahtın meşru varisleri şehzâdelerdi. Padişahın erkek çocukları olan ve taht üzerinde yegâne hakka sahip olan şehzâdeler, hanedanın en imtiyazlı sınıfı kabul edilir, yetiştirilmesine ve eğitimlerine büyük önem verilirdi. Şehzâdelerin yetiştirilmesine yönelik usülleri Yrd. Doç. Dr. Uğur Kurtaran, Beyaz Tarih'te kaleme aldı.

Osmanlıda alim bir devlet adamı: Lutfi Paşa

Osmanlı'da alim bir devlet adamı: Lutfi Paşa

Lutfi Paşa (ö. 971/1564) Arnavut kökenli bir devşirme olarak II. Bâyezid zamanında saraya alınmış, Enderun’da tahsil görmüş, sancak beyi, beylerbeyi ve vezir olmuş, Korfu seferinde Osmanlı deniz kuvvetlerini kumanda etmiş, Boğdan seferinde Mimar Sinan’ı padişaha takdim edip tanıtmış, iki yıl süreyle veziriazam olmuş, çeşitli idarî vazifeleri esnasında önemli görevler üstlenmiş bir devlet adamıdır. Veziriazamlıktan azledildikten sonraki hayatını telif ve araştırmayla geçirmiş, devlet adamlığının yanısıra yazdığı eserlerle de nam salmış bir şahsiyettir.

Yazmak ve yaşamak arasında: William Faulkner

Yazmak ve yaşamak arasında: William Faulkner

1949'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ABD'li romancı ve öykü yazarı, William Cuthbert Faulkner, düzyazıyı şiirselleştirmekte sıradışı yeteneğinin olmasına rağmen, her yazar gibi yazmak ve yaşamak arasındaki ince köprüde takılı kaldı. Bakir bir ormanın karanlık, tüyler ürpertici ama her zaman vakarlı yalnızlığını yaşamaya çalıştı.

Küresel güç dengesi Rusyaya doğru kayıyor

Küresel güç dengesi Rusya'ya doğru kayıyor

Yeni binyılın başlangıcında, dünyayı anlama ve onun düzenini sağlama konusunda herhangi bir yetenek emaresi göstermeyen üç Amerikan başkanının ardışık iktidarına tanıklık ettik. Amerikalı uzmanlar liderlerinin bu konudaki zafiyetini anlatabilmek için "Yeni Dünya Düzensizliği", "Trump'ın 19. Yüzyıl Dünya Düzeni" gibi yeni tabirler kullanmaya başladılar. Trump ABD'nin yarattığı ve 70 yıldır sürdürdüğü dünya düzeninin parçalandığından bihaber görünürken, Putin parçaları toplayarak kendi tacını oluşturuyor.

Devletleri yöneten şirketler

Devletleri yöneten şirketler

Medya ve sistem eleştirisi denince ilk akla gelen, Sidney Lumet'in müthiş filmi Network/Şebeke, günümüzde de halen güncelliğini korumaya devam ediyor.

Aamir Khan yeni Kapoor mu?

Aamir Khan yeni Kapoor mu?

Khan filmlerinin temalarının ortak vurgularından “hoşgörü”, ülkede var olan çatışmaları gölgelemesi itibariyle ince bir zar hüviyetindedir. Bu, Hindistan’ın, Müslüman nüfusu Hint topraklarında tutabilme, sisteme eklemleme çabasının bir neticesi olarak da okunabilir. Khan’ın filmlerinde altı çizilen eğitsel değerler daha çok seküler öneriler getirir, dini kimlikler tartışmasını ise ortak zeminde devlet lehine çözme temayülü dikkat çeker.

Müftüye nikâh yetkisi istismara sebep olur mu?

Müftüye nikâh yetkisi istismara sebep olur mu?

Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme TBMM’de kabul edildi. Siyasi platformlarda, kamuoyunda ve sosyal medyada çok tartışılan düzenlemeyi ve yersiz oluşan eleştirileri Sabah Gazetesi yazarı Cem Duran Uzun yazdı.

Poetika kelimesinin gerçek manası

Poetika kelimesinin gerçek manası

Edebiyat olgusunun tekilliğini oluşturan soyut bir özellikle edebilik ile ilgilenen; şiire dair her meseleyle uğraşan bilim alanı poetika, bugüne kadar birçok açıdan ele alındı. Peki, bu kelimenin asıl manası nedir ve nasıl okumamız gerekir?

İnsanlığı kurtardı!

İnsanlığı kurtardı!

Şarbon ve kuduz aşısını buluşuyla üne kavuşan Fransız mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur, insanlığın hayatını değiştirir. Bazı hastalıklara karşı bağışıklığa dayanan çalışmaları ve kristaller üzerindeki kuram çalışmaları ile dünya çapında ün kazanır. Özellikle antraks (şarbon) adı verilen, sığır ve koyunlarda ortaya çıkan bulaşıcı hastalık, onun geliştirdiği aşı tekniğiyle çözüme kavuşur.

Osmanlı padişahlarının tebdil gezileri

Osmanlı padişahlarının tebdil gezileri

Hükümdarların tanınmamak için kıyafet değiştirerek halk arasında denetleme amacıyla dolaşmalarını ifade eden tebdil gezmek, tarih boyunca birçok devlette görülen bir uygulama olmuştur. Halkın durumunu anlama, saraydan sıkılıp dışarıya açılma arzusu ve kimliğini gizleyerek düşmanlardan korunma gibi amaçlarla yapılan bu tür geziler Osmanlı padişahlarının da sıkça başvurdukları uygulamalardan birisiydi. Tebdil gezmek tabirinin ne anlama geldiği ve niçin kullanıldığı ile ilgili Osmanlı padişahları tarafından yapılan gezilerin genel özellikleri hakkında bilgileri Beyaztarih.com'un bu makalesinde bulacaksınız.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN