Arama

İslam

Hz. Muhammedin kelimelerle çizilen resmi: Hilye-i Şerîf

Hz. Muhammed'in kelimelerle çizilen resmi: Hilye-i Şerîf

Türk edebiyatında, Hz. Muhammed’e duyulan sevginin tezahürü olarak Hz. Peygamber’i konu edinen birçok eser kaleme alındı. Müstakil eserlerin yanında beyit, dörtlük halinde de Hz. Peygamber'e duyulan sevgi dile getirilmiş, ona ait her husus hakkında bir şeyler yazılmaya çalışılmıştır. Hz. Peygamber’in fizikî ve ruhî özelliklerinin anlatıldığı hilye türü de bunlardan biridir. Sözlükte süs, ziynet, cevher, hilkat, suret ve sıfat anlamı taşıyan hilye; İslâm’da Hazret-i Peygamber’in, beşer kelâmının imkânları nisbetinde kelimelerle çizilmiş resmi anlamına gelir.

Masonluk Osmanlıyı çökertti

'Masonluk Osmanlı'yı çökertti'

İnsanlık tarihi, Sanayi Devrimi ile başka bir hal aldı. Kazanma arzusu, insanlığı büyük felakete sürüklüyor. Küçük bir kesimin kazancı uğruna savaşlar, açlıklar, felaketler ve katliamlar hiç çekinmeden yapılıyor. Modern Batı'daki siyasi iktidar, insanlığı felakete sürüklemeye devam ediyor. Prof. Dr. Teoman Duralı, Yahudi-İngiliz ittifakı ile başlayan emperyalizmi ve günümüzdeki yansımalarını anlattı.

Kadir Gecesini nasıl ihya etmeliyiz?

Kadir Gecesini nasıl ihya etmeliyiz?

İslam âlemi için “bin aydan daha hayırlı gece” olarak müjdelenen Kadir Gecesine kavuştuk. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, “dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek gece” olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece. Mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, Müslümanlar olarak Kadir Gecesini nasıl ihya etmeli, hangi duaları etmeliyiz?

Veda Hutbesi ve İnsan Hakları

Veda Hutbesi ve İnsan Hakları

Peygamber efendimizin Vedâ Haccı'nda 124.000’den fazla Müslümana yaptıkları vâz ve nasîhatlar, ‘Veda Hutbesi’ olarak adlandırılır. Veda Hutbesi, bütün insanlara yönelik olarak temel insan haklarını içeren evrensel mesajların verildiği bir vesikadır aynı zamanda.

Hz. Peygamberin fesahat mucizesi

Hz. Peygamber'in fesahat mucizesi

İnsanlık âlemi içerisinde eşref ve ahsen sıfatlarıyla kâmilen muttasıf olan yegâne varlık Hz. Peygamberimiz’dir. O’nun 23 yıllık risâlet hayatı, insanlara Allah-ü Teâlâ’nın dinini tebliğ ve tebyin ile geçti. Kendi tabiriyle de “Ben de ancak bir muallim olarak gönderildim” nitelendirmesinde bulunan sözleri tatlı, fasılası dengeli, kelimeleri özlü Hz. Peygamber (a.s)’ı vefat yıldönümünde ‘hatiplik’ özelliği ile birlikte sonsuz özlem ve rahmetle anıyoruz.

Uydurma hadîs nasıl anlaşılır?

Uydurma hadîs nasıl anlaşılır?

Bir âlimin, hadîslerin sıhhati için aradığı şartları taşımayan, nitekim herhangi bir hadîsi haber verirken kasten yalan söylediği bilinen bir kimsenin haber verdiği hadîslerin hepsine mevzu (uydurma) hadîs denir. Hadîs uydurmak, iyi niyetle olursa haram; Müslümanları aldatmak içinse küfrdür. Resûlullah, “Uydurduğu bir sözü, hadîs olarak söyleyen, Cehennemdeki yerini hazırlasın” buyurdu.

Adını seramiklerinin renginden alan külliye

Adını seramiklerinin renginden alan külliye

Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmed tarafından 1413-1419 yıllarında yaptırılan, Bursa'nın manevi direkleri arasında gösterilen ve Osmanlı mimari eserleri arasında en zengin süslemelere sahip yapılardan oluşan külliye, "yeşil" adını, literatüre "üretilmesi imkansız seramik" olarak geçen mavi, yeşil ve turkuaz renkli İznik çinilerinden alıyor. Sekiz köşeli, yanları mermer, üzeri çini kaplı bir mermer kaide üzerine yerleştirilmiş Çelebi Mehmed'in mavi, sarı, lacivert ve beyaz renkte, tamamen kabartma çinilerle kaplı sandukasının bir benzeri daha bulunmuyor.

Gerçek Müslüman kimdir?

Gerçek Müslüman kimdir?

Dindar insanın özeti, attığı her adımda Allah’ı düşünüp ona göre hareket etmesidir. Böyle bir imana sahip olmak ve böyle nesiller yetiştirmek ise tüm Müslümanların görevi olmalıdır.

İslâm âleminin parçalı hali Kurtuba’ya Ağıt

İslâm âleminin parçalı hali Kurtuba’ya Ağıt

Endülüs İslam Medeniyeti döneminin önemli yazarlarından İbn Hazm’ın ‘Güvercin Gerdanlığı’ kitabı, Cemal Aydın çevirisiyle yeniden Türkçe’ye çevrildi. Kitaba eklenen ‘Kurtuba’ya Ağıt’ bölümünde İslâm dünyasının bugünkü parçalanmışlığına dair önemli uyarılar var.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN