Arama

İslam

İslâm âleminin parçalı hali Kurtuba’ya Ağıt

İslâm âleminin parçalı hali Kurtuba’ya Ağıt

Endülüs İslam Medeniyeti döneminin önemli yazarlarından İbn Hazm’ın ‘Güvercin Gerdanlığı’ kitabı, Cemal Aydın çevirisiyle yeniden Türkçe’ye çevrildi. Kitaba eklenen ‘Kurtuba’ya Ağıt’ bölümünde İslâm dünyasının bugünkü parçalanmışlığına dair önemli uyarılar var.

Peygamber mihmandarı: Ebu Eyyûb El-Ensari

Peygamber mihmandarı: Ebu Eyyûb El-Ensari

Ensarlar arasında İslamiyet’i ilk kabul edenlerden olan Ebu Eyyüb el- Ensari, Müslüman olduktan sonra, Hz. Peygamber’in yanından hiç ayrılmayarak onun yaptığı bütün savaşlarda sancağını taşıdı. Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye göç ettiğinde, onu evinde ağırlamasıyla, İslam âleminde “mihmandar-ı nebi” olarak anılmaya başladı.

Peygamberimiz o gece ne yaşadı?

Peygamberimiz o gece ne yaşadı?

Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağanüstü olay İslâmî kaynaklarda, “geceleyin yürüme, gece yolculuğu” anlamına gelen isrâ kelimesiyle ve yolculuğun, hadislerde anlatılan “göklere yükseltilme” safhasının da dâhil olduğu olayın tamamına ise “yükselme vasıtası, aleti” mânasına gelen Miraç kelimesiyle ifade edilir.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN