Arama

Habbab bin Eret

Habbab bin Eret, İslam'ı kabul eden ilk on sahabeden biriydi. Müslüman olduğu için müşrikler tarafından pek çok cefa görmüş; kızgın taşlar üzerinde yatırılarak işkencelere maruz kalmıştı. Okuma yazma bildiği için yeni nazil olan ayetleri Müslümanlara öğretmiş, bu yolla Hz. Ömer'in İslam ile tanışmasına da vesile olmuştu. Medine'ye hicret eden ilk muhacirlerden olan Habbab, Peygamberimizin katıldığı bütün savaşlara iştirak etmişti. Peki, Habbab bin Eret kimdir? Habbab bin Eret'in yaşadığı hangi olay üzerine Kur'an-ı Kerim'den hangi ayetler nazil olmuştur? Habbab bin Eret'in hayatı…

HAYATI

◼️ Habbab bin Eret, İslam'ı kabul eden ilk sahabelerden biridir. Künyesi Ebû Yahya ve Ebû Muhammed olarak da kaydedilir.

◼️ Aslen Temîm kabilesinden olmakla beraber Cahiliye döneminde büyük bir ihtimalle Irak taraflarında esir alınıp Mekke'de satıldığı ve sonunda Ümmü Enmâr bint Sibâ' el-Huzâiyye adlı bir kadının kölesi olduğu için Huzâî nisbesiyle de anılır.

 

MÜSLÜMAN OLUŞU

◼️ Müslüman olduklarını ilk defa açıklayan Hz. Ebû Bekir, Bilâl-i Habeşî, Suheyb-i Rûmî ve Ammâr bin Yâsir'in yanında Habbab bin Eret de bulunuyordu.

◼️ Habbâb bazı kaynaklarda altıncı, bazılarında yirminci Müslüman olarak zikredilir.

◼️ Utbe bin Gazvân'ın kölesi olan bir diğer Habbâb ile de karıştırılan ve demircilik yapan Habbâb bin Eret, okuma yazma bildiği için bazı Müslümanlara yeni nazil olan ayetleri öğretirdi.

 

DEĞERLİ TAVSİYE

◼️ Habbâb müşriklerin işkencesine dayanamayıp Resûl-i Ekrem'e, "Bize yardım dilemeyecek, Allah'a bizim için dua etmeyecek misin?" demiş,

◼️ Resûlullah da geçmiş ümmetler içinde daha ağır işkencelere mâruz kaldıkları halde dinlerinden dönmeyen müminlerin bulunduğunu anlatmış, yakında kurtulacaklarını söyleyerek kendilerine sabır tavsiye etmişti.

 

NAZİL OLAN AYETLER

◼️ Habbâb yaptığı birkaç kılıcı Kur'an'da "ebter" diye nitelendirilen Âs bin Vâil'e satmış, fakat parasını alamamıştı. Âs ona dinini terk etmedikçe borcunu ödemeyeceğini söyleyince Habbâb, "Senin ölüp tekrar dirildiğini görmedikçe bu işi yapmam" demişti.

◼️ Âs'ın, "O halde kıyamet gününde gel, o gün benim malım da olacak, evlâdım da, o zaman öderim" diye alay etmesi üzerine kaynakların belirttiğine göre Meryem suresinin 77-80. ayetleri nazil olmuştur.

 

HİCRET

◼️ İlk muhacirlerden olan Habbâb, Medine'ye hicret edince Mikdâd bin Amr gibi bazı bekâr Müslümanlarla birlikte Külsûm bin Hidm'in evine misafir oldu ve Külsûm'ün Bedir Gazvesi'nden önce vefatına kadar onun evinde kaldı.

◼️ Daha sonra diğer kimsesiz muhacirlerle birlikte Sa'd bin Ubâde'nin evine geçti.

FETİHLERE KATILDI

◼️ İslam fetihleri sırasında Irak seferlerine katıldı. Sıffîn ve Nehrevan savaşlarında bulunduğu yolunda daha çok Şiî kaynaklarında yer alan rivayetleri kabul etmek mümkün değildir.

◼️ Zira Habbâb hayatının son yıllarında bu savaşların cereyan ettiği tarihlerde ağır bir hastalığa yakalanmıştı.

◼️ Resûlullah yasaklamamış olsaydı çektiği ıstırap yüzünden ölmeyi temenni edeceğini söylerdi.

VEFATI

◼️ Habbâb bin Eret, 657 yılında 73 veya 63 yaşlarında olduğu halde Kûfe'de vefat etti.

◼️ Onun 640 yılında Medine'de öldüğü ve cenaze namazını Hz. Ömer'in kıldırdığı rivayeti doğru değildir.

◼️ O zamana kadar Kûfe'de cenazeler evlerin avlusuna defnedildiği halde Habbâb vasiyeti üzerine şehir dışına gömüldü.

◼️ Daha sonra da Kûfe'de vefat edenler Habbâb'ın yanına defnedilmiş ve mezarının bulunduğu yer kabristan haline gelmiştir.

◼️ Hz. Ali Sıffîn Savaşı'ndan dönünce Habbâb'ın kabrine giderek cenaze namazını kılmıştır.

Biyografinin daha detaylı halini okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN