Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Tufeyl Bin Amr

Tufeyl bin Amr

  • Doğum Tarihi MS 592
  • Doğum Yeri Suudi Arabistan
  • Ölüm Tarihi MS 642
  • Ölüm Yeri Suriye

Bazı kaynaklara göre Amr bin Tarîf'in değil Amr bin Humeme bin Râfi' ed-Devsî'nin oğludur. Kendisinin Amr ve Hâris adlı iki oğlu vardır. İslamiyet'i kabul ettikten sonra "Zinnûr" lakabını aldı.

Tufeyl bin Amr

Müslüman oluşu

Kureyş'in ileri gelenleri kendisine Peygamberimizi bir tefrikacı ve fitneci diye tanıttılar ve sözlerini dinlememesini istediler. Bu telkin üzerine Hz. Peygamber’i işitmemek için kulaklarına pamuk tıkadığı halde onu Kâbe'nin önünde namaz kılarken gördü ve okuduklarını duydu.

"Söyledikleri güzelse kabul ederim, değilse bırakırım" diyerek Peygamberimizle konuşmaya karar verdi.  Resulullah da ona İhlâs ve Muavvizeteyn surelerini okuyarak kendisini İslam'a davet etti. O zamana kadar böyle güzel bir söz duymadığını söyleyen Tufeyl Müslümanlığı benimsedi.

Tufeyl bin Amr

Işık sahibi

Tufeyl'in kabilesi Devsliler İslam’a ilgi göstermediler. Tufeyl de kabilesini Hz. Peygamber’e şikayet etti. Kendisini dinleyen Resûlullah, "Allah’ım, Devs'e hidayet eyle ve onları bize getir!" diye dua etti.

Resûlullah’ın, Tufeyl'in davetini kolaylaştırması için, "Allah’ım, ona nur ver ve bir alâmet lutfet!" şeklinde dua ettiği, bunun üzerine alnında bir ışığın peyda olduğu, Tufeyl onu alnında değil kamçısının ucunda isteyince ışığın kamçıya geçtiği rivayet edilmiş, "Zinnûr" (ışık sahibi) lakabı da bu ışıkla ilgili görülmüştür.

Tufeyl bin Amr

Hayber Savaşı

Resûl-i Ekrem'in savaş için Hayber'de bulunduğunu öğrenince oraya gittiler. Resûlullah kendilerini sevinçle karşıladı ve savaşın sonuna yetişmiş olmalarına rağmen Hayber ganimetlerinden onlara da pay verdi. Hayber dönüşü kabilesinin bazı mensuplarıyla birlikte Medine'de Harretüddeccâc'a yerleşen Tufeyl, Peygamberimizin vefatına kadar burada kaldı.

Tufeyl bin Amr

Tâif Gazvesi

Tufeyl, Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamber tarafından Amr bin Humeme ed-Devsî'nin putu diye bilinen ve Devslilerce yapılan Zülkeffeyn'i imha edip kabilesinin Tâif Gazvesi'ne katılmasını sağlamakla görevlendirildi. Bu olayın ardından Devsliler topluca Müslüman oldular. Tufeyl onlardan topladığı 400 kişilik kuvvetle Tâif'teki İslam ordusuna katıldı.

Tufeyl bin Amr

Yemâme Savaşı

Tufeyl'in Yemâme Savaşı'na giderken gördüğü bir rüyayı bu savaşta kendisinin şehit olacağına, sahâbeden olan oğlu Amr'ın ise yaralanacağına ve daha sonra şehit olacağına yordu. Nitekim kaynaklarda kendisinin Yemâme'de, Amr'ın da Yermük Savaşı'nda şehit düştüğü kaydedilmiştir.

BİZE ULAŞIN