Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Zeyd Bin Hattab

Zeyd bin Hattab

  • Doğum Tarihi Bilinmiyor
  • Doğum Yeri Bilinmiyor
  • Ölüm Tarihi MS 633
  • Ölüm Yeri Yemâme

Zeyd bin Hattab, Hz. Ömer’in baba bir kardeşidir. Annesi ise Benî Esed kabilesinden Esmâ bint Vehb’dir.

Zeyd bin Hattab

Müslüman Oluşu

İslam davetinin yayılmaya başladığı ilk zamanlarda Müslüman olmasına rağmen, tebliğ faaliyetleri bu devrede gizli yürütüldüğünden dolayı, Müslüman olduğunu hemen açıklamamıştı.

Müslüman olduğunu uzun süre ev halkından ve özellikle kardeşi Hz. Ömer'den sakladı.

Zeyd bin Hattab

Hicreti

Zeyd, Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Hz. Peygamber kendisini ensardan Ma'n bin Adî el-Aclânî ile kardeş ilan etti.

Zeyd bin Hattab

Cesareti

Çok uzun boylu ve cesur bir kişi olan Zeyd'in Uhud Gazvesi'nde zırhı bir ara çıktı. Zırhsız savaştığını gören Hz. Ömer, kendi zırhını ona verdi.

Hz. Ömer'in ısrarla verdiği zırhı önce giyen Hz. Zeyd, ardından "Senin arzu ettiğin şehitliği ben de istiyorum" diyerek zırhı çıkardı ve zırhsız savaştı.

Zeyd bin Hattab

Rivayet Ettiği Hadisler

Ahmed bin Hanbel el-Müsned'ine Abdurrahman bin Zeyd'in babasından rivayet ettiği, kölelerin hukukuna özen gösterilmesini tavsiye eden bir hadis almıştır. Zeyd'in kızı Esma'nın da temel hadis kaynaklarında rivayetleri vardır.

Zeyd bin Hattab

Yemâme Savaşı

Hz. Ebû Bekir devrinde irtidad eden Müseylime üzerine Hâlid bin Velîd kumandasında gönderilen ordu içinde Yemâme Savaşı'na katıldı. Çarpışmalarda gösterdiği büyük gayret savaşın seyrini değiştirdi.

Zeyd bin Hattab

Yalancı Peygamber ile Savaşı

Reccâl daha önce Müslüman olup hicret etmiş, ardından irtidad ederek Müseylime'nin yanına gitmişti. Resulullah’ın, "Peygamberlikte Müseylime bana ortaktır" dediği şeklinde yalanlar uydurmuş ve insanları Müseylime'nin çevresinde toplamaya çalışmıştır.

Müslüman ordusunun bozulmaya yüz tutup savaş meydanını terk etmeye başladığını görünce düşman saflarına dalmış ve şehid oluncaya kadar çarpışmıştır.

BİZE ULAŞIN