Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Muhammed Hamdi Yazır

  • Doğum Tarihi 1878
  • Doğum Yeri Antalya
  • Ölüm Tarihi 27 Mayıs 1942
  • Ölüm Yeri İstanbul
1878 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Ailesi aslen Burdurludur. Babasının adı Hoca Numan Efendi ve annesi Fatma Hanım'dır. Ayrıca, dedelerinin Mehmed, Bekir, Hasan ve Bedreddin efendiler olduğu ve ilmiye sınıfına mensup oldukları bilinmektedir.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Eğitimi

Muhammed Hamdi, ilk ve orta öğrenimini Elmalı'da tamamladıktan sonra hâfızlık eğitimini de aynı yerde aldı. Eğitimine  İstanbul'a giderek devam etti ve burada 1895 yılında Küçük Ayasofya Medresesi'ne yazıldı. İstanbul'da Beyazıt Camii'nde devam ettiği dersler sırasında Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'den icâzet aldı. Bu dönemde, hocası tarafından "Büyük Hamdi" olarak anılmaya başlandı ve kendi yazılarında da "Küçük Hamdi" olarak imza attı.  Eğitimi sırasında, Bakkal Ârif Efendi ve Sâmi Efendi'nin hat derslerine katılarak onlardan da icâzet aldı. 1904 yılında girdiği ruûs imtihanını kazandı ve Mekteb-i Nüvvâb'ı birincilikle tamamladı. Kendi gayretiyle edebiyat, felsefe ve mûsiki konularında

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Ölümü

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, 27 Mayıs 1942'de, uzun zamandır rahatsızlık yaşadığı kalp yetmezliğinden Erenköy'de vefat etti ve Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Bilimsel yönü

İslami ilimlerdeki hakimiyetinin yanı sıra felsefi düşünce ve pozitif ilimler alanında da derin bir anlayışa sahipti. Nitekim dini endişelerle pozitif ilimlerin önüne engel konulmaması gerektiğini kuvvetle savundu. Dini, kendi arzularıyla iyilik yapacak ve kemale erecek insanlar yetiştiren bir eğitim müessesesi veya insanları kendi istekleriyle tabiatta gözlenen zorunluluk ve baskıların üstüne yükseltecek olan bir hürriyet yolu olarak gördü.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Felsefi yönü

İtikadî konuları desteklemek amacıyla felsefeye yönelen Elmalılı, aynı zamanda yeni dönemin önemli bir kelâm âlimidir. Kelâm ilmine dair müstakil bir eseri olmasa da tefsirinde kelâmî problemlere büyük bir önem vermiş ve neredeyse tüm sorunlara çözüm getirmeye çalışmıştır.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Eserlerinde kullandığı isimler

Sebîlürreşad ve Beyânül-Hak dergilerinde Küçük Hamdi ya da Elmalılı Küçük Hamdi ismiyle  makalelerini yazmıştır. Tefsirinde ise Elmalılı Hamdi Yazır imzasıyla eserini yayınlamıştır.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Eserlerinin listesi

Hak Dini Kur’an Dili 
İrşâdü’l-ahlâf fî ahkâmi’l-evkāf
Hz. Muhammed’in Dini İslâm
Metâlib ve Mezâhib (İstanbul 1341)
İstintâcî ve İstikrâî Mantık
Beyânülhak ve Sebîlürreşâd dergilerinde Küçük Hamdi veya Elmalılı Küçük Hamdi imzaları ile yayımlanmış yirmiyi aşkın makalesi vardır.

BİZE ULAŞIN