Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Talha Bin Ubeydullah

Talha bin Ubeydullah

  • Doğum Tarihi MS 594
  • Doğum Yeri Mekke
  • Ölüm Tarihi MS 656
  • Ölüm Yeri Irak

Annesi Sa'be bint Abdullah sahâbeden Alâ bin Hadramî'nin kız kardeşidir. İki erkek kardeşinden Osman Müslüman olmuş, diğeri ise Bedir Gazvesi'nde müşrik saflarında ölmüştür.

Hz. Peygamber'in hanımlarından dördüncüsünün kız kardeşiyle evlenen Talha'nın on beş çocuğu oldu. Bunlar arasında Seccâd lakabıyla tanınan Muhammed ile Mûsâ, İmrân ve Âişe meşhurdur.

Talha bin Ubeydullah

Müslüman oluşu

İslam öncesi Mekke'nin önemli tüccarlarından biri olan Talha, ticaret için bulunduğu Busrâ'da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed'in (SAV) peygamberliğini öğrenince hemen Mekke'ye döndü ve Hz. Ebu Bekir (RA) vasıtasıyla İslamiyet'i kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı.

Talha bin Ubeydullah

Cennetle müjdelenişi

Vahiy kâtipliği yapan Hz. Talha, hem cennetle müjdelenen on sahâbîden ve Resulullah'ın havârisi diye bilinen on iki kişiden biridir.

 

Talha bin Ubeydullah

Vefatı

Cemel Vak'ası olarak bilinen çarpışma esnasında Hz. Talha, kendisini Hz. Osman'ı öldürenler arasında yer almakla suçlayan Mervân bin Hakem tarafından öldürüldü. Sahabenin en zenginlerinden biri olduğu için geriye büyük bir miras bıraktı. Cemel Vak'ası sırasında el konulan bazı gayrimenkulleri Hz. Ali tarafından çocuklarına geri verildi.

Talha bin Ubeydullah

Bedir Savaşı

Şam'da olduğu sırada meydana gelen Bedir Gazvesi'ne katılamadığı zikredilmekteyse de birçok kaynakta Hz. Peygamber'in onu ve Saîd bin Zeyd'i Şam yoluna istihbarat için gönderdiği ve Medine'ye ancak savaş bittikten sonra dönebildikleri belirtilir. Hatta bu sebeple kendisine ganimetten pay verilir.

Talha bin Ubeydullah

Ridde Olayı

Halife seçilmesinin ardından Hz. Ebû Bekir'e hemen biat eden Hz. Talha, onun zamanında yaşanan Ridde olaylarının bastırılmasında aktif rol oynadı. Ancak Hz. Ebû Bekir'in kendisinden sonra Hz. Ömer'i halife tayin etmesini sorguladı.

 

 

Talha bin Ubeydullah

Karineyn Sıfatı

Müslüman olduğu günlerde Hz. Ebû Bekir ile aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden her ikisi "Karîneyn" (yakın dost) diye anılır.

Talha bin Ubeydullah

Feyyaz sıfatı

İyi bir hatip olan, zenginliği ve cömertliğiyle tanınan Talha'nın Hz. Peygamber tarafından "hayr, feyyâz, cûd" sıfatlarıyla anıldığı rivayet edilmiştir.

Talha bin Ubeydullah

Rivayet ettiği hadisler

Talha'nın faziletine dair birçok hadis nakledilmiştir. Resûl-i Ekrem ile Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den rivayetleri olan Talha'dan başta oğulları Yahyâ, Mûsâ ve Îsâ olmak üzere Seleme bin Ekva', Saîd bin Zeyd, Mâlik bin Evs, Kusem bin Abbas, Saîd bin Osman bin Affân, Ahnef bin Kays, Ebû Seleme bin Abdurrahman hadis nakletmiştir.

BİZE ULAŞIN