Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Sultan Alparslan

Sultan Alparslan

  • Doğum Tarihi 20 Ocak 1029
  • Doğum Yeri Harezm
  • Ölüm Tarihi 24 Kasım 1072
  • Ölüm Yeri Bilinmiyor

Çağrı Bey oğlu Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci büyük sultanıdır. Cesareti ve zaferleri ile tanınan Alparslan’ın en şanlı başarısı, 1071 yılında Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’dir.

Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Alparslan, muteber bir kaynak olarak kabul edilen tarihçi İbnü'l Esir'in kaydına göre, 1 Muharrem günü 420 yılında Harezm’de doğar. Miladi takvime göre bu tarih 20 Ocak 1029’a tekabül eder. Babası, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Meliki Çağrı Bey’dir.

Sultan Alparslan

Eğitimi

Alparslan, her Selçuklu Sultanı gibi iyi bir eğitim alır. "Atabeg" adı verilen kişi, onun eğitimi ile yakından ilgilenir.

Sultan Alparslan

Gençliği

Çağrı Bey'in hastalanması üzerine gençken idareyi eline alır. Çocuk denecek yaşta orduları kumanda ederek büyük tecrübeler kazanır.

Sultan Alparslan

Vefatı

Barzem Kalesi kumandanı Yusuf Harizmi'nin çizmesine sakladığı bir hançerle yaralanan Alparslan, vefat edeceğini anlar. Çevresindekileri yanına çağırarak oğlu Melikşah'a biat etmeleri hususunda söz alır. Devletin geleceği ile ilgili çeşitli tavsiyelerde bulunur.

Kahramanlığı, öngörüsü ve başarılı devlet adamlığıyla nam salan Sultan Alparslan, kırklı yaşlarında uğradığı suikast sonucunda şehit olur.

Sultan Alparslan

Başarısı

Henüz on beş yaşlarındayken Karahanlılar ve Gazneliler’e karşı zaferler kazanır. Çağrı Bey’in son yıllarında veliaht sıfatıyla fiilen Horasan Selçuklu Devleti’nde ve hatta bütün Selçuklu topraklarında başarıları ile büyük itibar elde eder.

Sultan Alparslan

Tahta Çıkışı

Babası Çağrı Bey ile amcası Tuğrul Bey'in vefatının ardından ortaya çıkan saltanat mücadelesinde galip gelir ve 27 Nisan 1064'te Selçuklu Devleti'nin tahtına çıkar.

Sultan Alparslan

Büyük Zaferi

26 Ağustos 1071'de ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı şanlı bir zafer kazanır. Böylece Anadolu'nun fethini kolaylaştıran süreci başlatır. Tarihin seyrini değiştiren bu olayda Alparslan, savaş taktikleri ve başarıları ile asırlarca konuşulur.

Sultan Alparslan

Fetihlerin Babası

Ebu'l Feth yani "Fetihlerin Babası" olarak anılan komutanın en büyük özelliklerinden biri cesur olmasıdır. Sultan, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan büyük Malazgirt Savaşı'nda ön saflarda yerini alır.

Sultan Alparslan

Cesareti

Alparslan'ın cesareti, Arap ve Bizans tarihçilerinin kitaplarına dahi konu olur. Kendisine "Ebu Şüca" yani şecaat ve cesaret babası ile devletin kudreti manasına gelen "Adudüddevle" ünvanı verilir.

BİZE ULAŞIN