Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Hacı Arif Bey

Hacı Arif Bey

  • Doğum Tarihi 1831
  • Doğum Yeri İstanbul
  • Ölüm Tarihi 28 Ocak 1885
  • Ölüm Yeri İstanbul

Hacı Arif Bey, 1831 yılında İstanbul'da doğar. Eyüp Şer'i Mahkemesi Başkâtibi Bekir Efendi'nin oğludur. Küçük yaşta sıbyan mektebinde iken sesinin güzelliğiyle dikkat çeken Hacı Arif Bey, mektebin ilâhicibaşısı oldu.

Hacı Arif Bey

Gençliği

Mûsikiye olan kabiliyetinin anlaşılması üzerine ilk mûsiki derslerini almaya başladı. İlerleme kaydedince Hamâmîzâde İsmâil Dede kendisine bir müddet ders verdi.

Eğitim hayatında gösterdiği başarı sayesinden sarayda Sultan Abdülmecid'den yakınlık gördü ve yirmi yaşlarında ona mâbeyinci oldu.

Hacı Arif Bey

Evliliği

Sarayda meşk hocalığı yaptığı esnada Çeşmidilber adlı câriyeye âşık olunca onunla evlendirildi ve saraydan uzaklaştırıldı.  Ancak hanımının kendisini terk etmesi üzerine tekrar saraya alındı.

Hacı Arif Bey

Sanatçı kişiliği

Hamâmîzâde İsmâil Dede'den sonra XIX. yüzyılın en büyük bestekârı ve özellikle şarkı formunda Türk mûsikisinin en önde gelen sanatkârı kabul edilmiştir. 

Süratle beste yaptığı, hatta bir gecede sekiz şarkı bestelediği söylenir. Sultan Abdülaziz'in verdiği bir güfteye yedi ayrı makamda beste yapması da bu alandaki gücünün en büyük delilidir.

Hacı Arif Bey

Vefatı

Hacı Arif Bey, vefatından bir yıl kadar önce kalp hastalığına yakalandı. Kürdîli-hicazkâr makamındaki, "Gurûb etti güneş dünyâ karardı" mısraı ile başlayan şarkısını besteledikten kısa bir süre sonra 28 Haziran 1885 tarihinde Muzıka-yi Hümâyun'daki odasında vefat etti ve Beşiktaş'ta Yahyâ Efendi Dergâhı'nın hazîresine defnedildi.

Hacı Arif Bey

Besteleri

Aynı zamanda şiirle de uğraşan ve bir kısım bestelerinin güftesini bizzat yazmış olan Ârif Bey, 1000'i aşkın şarkı ile 100'den fazla ilâhi ve diğer formlarda eser bestelemiş, ancak bunlardan yaklaşık üçte ikisi notasızlık yüzünden unutulmuştur.

Bir tespite göre günümüze ulaşan eserleri kırk dört makamdan meydana gelmiştir. Bunlar arasında en çok nihâvend, kürdîli-hicazkâr, hicaz, sûzinak, karcığar, uşşak, hicazkâr, muhayyer, hüzzam, rast, sabâ, ısfahan ve hüseynî makamlarının tercih edildiği görülmektedir.

BİZE ULAŞIN