Arama

El Hazini

El Hazini, 12'inci yüzyılda yaşayan, bilim dünyasına yaptığı katkılarla asrını aşan bir alimdi. Onun Bizans asıllı bir köle olarak başlayan yolculuğu, çalışkanlığı ve ilmi sayesinde Sultan Sencer'in övgüsüne ve desteğine mazhar olan bir bilgin olarak son buldu. Hayatı boyunca fizik, kimya, matematik, felsefe ve astronomi bilimleriyle ilgilenen El Hazini, günümüz modern biliminin alt yapısını oluşturdu. El Hazini, Newton'dan tam 5 asır önce, "her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç" olduğunu; Roger Bacon'dan ise 100 yıl önce, "dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça, suyun yoğunlaştığı" fikrini ortaya attı.

HAYATI

◼️ Tam adı Ebu'l-Feth Abdurrahmân El Mansûr El Hâzinî olan İslam bilgini Abdurrahman el Hazini, 12'nci yüzyılın başlarında Türkistan'ın Merv şehrinde doğdu ve büyüdü.

◼️ Yaşamı boyunca kimya, fizik, matematik, felsefe ve astronomi bilimleriyle ilgilenen, İslami değerlere bağlı bir bilim adamıydı. Ayrıca, İslam dünyasında orijinal gözlemler yapmış 20 astronomdan biridir.

 

KÖLELİKTEN ALİMLİĞE

◼️ Abdurrahman el Hazini, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın veziri Ebü'l Hüseyin Ali ibn Muhammed El Mervezi'nin Bizans asıllı bir kölesiydi. El Hazini, sahibinin Merv'deki sarayında hazinedarlık yapması sebebiyle bu isimle anıldı.

◼️ Büyüyüp yetiştiği Merv şehrinde 1118 yılından itibaren tanınmaya başladı. Çalışkanlığıyla sahibinin takdirini kazanan Abdurrahmân El Hazini, sahibi El Mervezi'nin yardımlarıyla tahsil gördü.

 

ÇALIŞMALARI

◼️ El Hazini, Büyük Selçuklu Sultanlarının ilim, bilim ve kültür merkezi haline getirdikleri Merv şehrinde, çok zengin kaynakların içerisinde kendini tamamen bilime adadı.

◼️ Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğlu Sultan Sencer (1117-1157) döneminde, El Hazini'nin bilimsel çalışmaları doğrudan Sultan Sencer tarafından desteklendi.

◼️ Sultan Sencer, El Hazini'nin çalışkanlığını ve gayretlerini takdir ederdi.

◼️ Hatta Sultan, fazlaca altınla yardım etmek istese de, El Hazini şahsına gönderilen bu yardımları geri çevirerek, sadece bilimsel çalışmalarını karşılayacak kadarını kabul ettiği rivayet edilir.

ÖĞRENCİLERİ

◼️ El Hâzinî, kendi gündelik harcamalarını temin etmek için birçok iş yapan mütevazı bir bilim adamı ve İslâm âlimiydi.

◼️ Bir derviş gibi giyinir ve çok az yemek yerdi. Tüm varlığıyla talebeler yetiştirmeye çalışmış ve böylece tüm şehir ahalisi tarafından sevgi ve saygı görmüştü.

BİLİM DÜNYASINA KATKILARI

El Hâzinî kimya, fizik, matematik, felsefe ve astronomi bilimleriyle ilgilenen, İslami değerlere bağlı bir bilim insanıydı. Oldukça önemli bilimsel tespitlerde bulundu ve bu tespitler, günümüz biliminin gelişmesine önemli katkılar sağladı.

İbnü'l Heysem ve Biruni'nin eserlerini inceleyip istifade etti. Astronomiye çok önem verdi ve birçok İslam şehrinde kıblenin nasıl bulunabileceği konusunda esaslı çalışmalar yaptı.

◼️ El Hazini'nin tespitlerinden en dikkat çekici olanı ise yerçekimi ile ilgili olandı. Newton'tan 500 yıl önce, "her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç" olduğunu söyledi.

◼️ Roger Bacon'dan bir asır önce de, dünyanın merkezine yaklaştıkça, suyun yoğunlaştığı fikrini ortaya attı.

◼️ Batılı bilim adamları tarafından dinamik, hidrostatik ve akışkanlar mekaniğinin öncüsü ve üstadı kabul edilen El Hazini, 800 yıl önce bir cismin, düşük yoğunluklu havada ağırlık kazandığını, yoğun havada veya suda ise ağırlığının azaldığını (temel kaldırma kuvveti ilkeleri) keşfetti.

◼️ El Hâzinî, kimyasal maddelerin yoğunluk ve özgül ağırlıklarını ölçmek amacıyla icat ettiği hassas terazilerle, gözlem ve deneylerle kimya bilimine de önemli katkılarda bulundu.

BULUŞLARI VE ESERLERİ

◼️ Modern bilimin gelişmesine alt yapı oluşturan; hayatı boyunca devletine ve İslam âlemine hizmet eden El Hazini, 12'nci yüzyılın ortalarında vefat etti. Ondan geriye bilim dünyası için kıymetli bu buluşları ve eserleri kaldı:

◼️ Yerçekimi kanununun mucidi: Abdurrahmân El Hâzinî, Newton'dan 500 yıl önce, "her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç" olduğunu söylemişti.

◼️ İki eşit kefeli teraziyi bulması: Abdurrahmân El Hâzinî, Arşimet tarzı olarak da tarif edilen bu teraziyi (mizan Arşimet), altın, gümüş ve diğer metaller ile bunların alaşımlarının tartı metoduyla anlaşılmasını sağlamak amacıyla icat etmiştir.

◼️ Dakika terazisi (El mizan el latif el cüz'i): Bu sistem, dünyanın bir günlük dönüşünü ölçmeye de yarar.

◼️ Üçgenli âleti (El ale zat el müselles): sıradan bir kadran gibi, yıldızların yüksekliklerini tespit etmek ve bir nesnenin bize göründüğü optik açıyı belirlemek için yapmıştır.

◼️ Kitâbü'l Mîzânü'l Hikme (Hikmet terazisi kitabı): En önemli eseri olup, 1121 yılında, hidrostatik terazisi münasebetiyle kaleme alınmıştır. El Hâzinî keşfettiği bu teraziyi, özgül ağırlığın belirlenmesiyle alâkalı bütün ölçümlerde, gerçek ve karışık metallerin incelenmesinde, dirhemi dinara çevirmede ve alaşımların bileşimleri ile diğer birçok ticarî hesaplamalarda kullanmıştır.

◼️ Ez Zîcü'l muteberü's Sencerî es Sultâni: Şahsi gözlemleri sonunda hazırlayıp Sultan Sencer'e ithaf ettiği astronomik tablolardır. Bizzat Hâzinî'nin Vecîzü'z Zîc (El Vecîz fi'z Zîci's Sultânî) adıyla yaptığı özetin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunur. Bu eserde, yıldızların konumu ve gezegenlerle ilgili bilgilere ve Selçuklu devletinin enlem ve boylamlarına yer vermiştir. Ayrıca, takvim bilgileri, mübarek günler, hükümdarlar ve peygamberlerle ilgili tarihler de eserin içinde bulunmaktadır.

◼️ Risâle fi'l-Âlât (Aletler Bilgisi): adlı kitapçığında ise, astronomi aletlerini konu almıştır.

Biyografinin daha detaylı halini okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN