Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Mehmet Fuat Köprülü

Mehmet Fuat Köprülü

  • Doğum Tarihi 4 Aralık 1890
  • Doğum Yeri İstanbul
  • Ölüm Tarihi 28 Haziran 1966
  • Ölüm Yeri İstanbul

4 Aralık 1890'da İsmail Faiz Bey ile Hatice Hanım'ın çocukları olarak İstanbul'da Halid Efendi Konağı'nda dünyaya gelmiştir. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın soyundan gelen Köprülü, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurucusu, yazar, edip, siyaset ve devlet adamıdır.

Mehmet Fuat Köprülü

Eğitimi

Yerebatan semtinde bulunan Ayasofya Merkez Rüşdiyesi’nden mezun olduktan sonra Mercan İdadisi’ne (İstanbul Erkek Lisesi) girmiştir. 1907-1910 arasında Hukuk Fakültesi'ne devam etti, edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bıraktı. Okulu yarıda bırakmasının ardından kendi kendisini yetiştirmeye karar verdi. Kabataş, Galatasaray ve İstanbul liselerinde, 1910-1913 arasında Türkçe ve edebiyat hocalığı yaptı. 1913'te Halit Ziya Uşaklıgil'in aurılmasının ardından İstanbul Darülfünunu'nda "Türk Edebiyatı Tarihi" müderrisliğine getirildi.

Mehmet Fuat Köprülü

Ölümü

15 Ekim 1965’te Ankara’da geçirdiği bir trafik kazasından sonra nakledildiği İstanbul Baltalimanı Hastahanesi’nde 28 Haziran 1966’da vefat etti. 1 Temmuz Cuma günü İstanbul Üniversitesi'nde sade bir törenle yapılan cenaze merasiminin ardında Köprülüler Türbesi’ne defnedilmiştir. 

Mehmet Fuat Köprülü

Demokrat parti yılları

Celal Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 14 Mayıs 1950'deki seçimleri Demokrat Parti kazanınca Dışişleri Bakanlığı görevini yaptı. Demokrat Parti'den 1957'de istifa eden Fuad Köprülü, 27 Mayıs Darbesi'nin ardından siyasetten çekildi.

Mehmet Fuat Köprülü

Türkiye'nin NATO'ya girmesindeki rolü

Dışişleri Bakanlığı görevi sırasında dış politikada fazlaca aktif olan rol Köprülü, bu görevini 1956'ya kadar sürdürerek Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) girişinde etkin rol oynadı. Köprülü'ye, yürüttüğü siyasi görevleri dolayısıyla başta Fransa, Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerden 8 nişan, 4 fahri doktora ve 8 şeref üyeliği verildi.

Mehmet Fuat Köprülü

Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar

Türk edebiyat tarihinin ve Türkoloji alanının öncülerinden olan  Mehmet Fuat Köprülü, Türk edebiyatı tarihini bütünsel bir yaklaşımla ele almış ve sistematik bir şekilde incelemiştir. "Usul" adlı makalesinde edebiyat tarihini, medeniyet tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü açıkça ifade etmiştir. "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" adlı eserinde "Yunus Emre"yi ilk defa tanıtan ilim insanı oldu.

Mehmet Fuat Köprülü

İlmi eserleri

Hayatının 60 yılını yazmakla geçiren Köprülü, vefatından sonra arkasında 1500'ün üzerinde kitap ve makale bırakmıştır.

"Türk Tarihinin Ana Hatları", "Erzurumlu Emrah", "Edebiyat Araştırmaları", "Ali Şir Nevai", "Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri", "Demokrasi Yolunda", "Les Origines de L'Empire Ottoman", "Fuzuli Hayatı ve Eserleri", "Türk Tarih-i Dinisi", "Malumat-ı Edebiyye", "Türk Dilinin Sarf ve Nahvi", "Mektep Şiirleri", "Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı", "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar", "Nasreddin Hoca", "Türk Edebiyatı Tarihi", "Türkiye Tarihi", "Bugünkü Edebiyat", "Hayat-ı Fikriye", "Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler", "Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit", "Türk Saz Şairleri Antolojisi", "Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar", "Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatı'nın Tekamülüne Bir Bakış", "Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu", "Edebiyat Araştırmaları Külliyatı", "İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi", "Divan Edebiyatı Antolojisi", "Türk Saz Şairleri Antolojisi", "Türk Edebiyatı Tarihi I-II", "Tevfik Fikret ve Ahlakı" ve "Milli Kıraat".

BİZE ULAŞIN