Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Hassan Bin Sabit

Hassan bin Sabit

  • Doğum Tarihi MS 554
  • Doğum Yeri Medine
  • Ölüm Tarihi MS 674
  • Ölüm Yeri Medine

◼️ Medine'de dünyaya gelen Hassan bin Sabit, bir rivayete göre Peygamber Efendimizden (SAV) yedi veya sekiz yıl önce doğdu.

Hassan bin Sabit

Lakabı

◼️ Resûl-i Ekrem'i, ashabını ve İslam dinini müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için "şâirü'n-nebî", "ebü'l-hüsâm" (keskin kılıç sahibi) ve "ebü'l-mudarrib" (iyi savaşçı) unvanlarıyla tanındı.

Hassan bin Sabit

Şairliği

◼️ Medine'nin yerleşik kabilelerinden Hazrec'in Neccâroğulları kolundan olan Hassan bin Sabit, Abdülmuttalib'in annesinin Neccâroğulları'ndan olması sebebiyle Peygamber Efendimiz ile soy yakınlığı vardı. Babası da kendisi gibi kabilesinin şairlerindendi.

◼️ Dönemindeki diğer şairler gibi Hassan bin Sabit de geçimini söylediği şiirlerle sağlıyordu. Melikler için şiirler yazan Sabit, bol bahşiş aldığı gibi buradaki saraylarda da itibarı arttı.

◼️ İslam'ı kabul etmesinden önceki dönemde Ukâz panayırında düzenlenen şiir müsabakalarına da katılırdı. Katıldığı bir müsabakada üçüncü olması üzerine itiraz ederek "Senden de babandan ve dedenden de daha iyi şairim" demişti.

◼️ Cahiliye devrinde geçen yaklaşık altmış yıllık hayatı, Gassânî ve Hîre hükümdarlarını ziyaret edip onları övmek, Evs ve Hazrec arasındaki çarpışmalara katılıp kendi kabilesinin asalet, şeref ve kahramanlıklarını dile getirmekle geçti.

Hassan bin Sabit

İslam'a girişi

◼️ Hassan bin Sabit, altmış yaşlarında iken İkinci Akabe Biatı'nın ardından Müslüman olduktan sonra Müslümanlar, şöhreti Hicaz bölgesini aşan güçlü bir şair kazandı. Bundan sonraki hayatında ise hayatının tamamını Peygamber Efendimizin yanında geçti. En güzel şiirlerini bu dönemde yazan Sabit, fahriyyelerinde Allah'ın resulünü savunmakla övündü.

Hassan bin Sabit

Müslümanlara güç verdi

◼️ Hz. Peygamber ve Müslümanlar ilk dönemlerden itibaren münafıkların eziyetlerine maruz kaldı. Fiili saldırılarının yanında sözlü saldırıları, hicivleri Müslümanları üzüyordu.

◼️ Resûl-i Ekrem'in, "Onları ne şekilde hicvedeceksin, çünkü ben de onlar gibi Kureyşliyim?" sorusuna Hassan, "Seni yağdan kıl çeker gibi Kureyş müşriklerinin arasından çekip çıkaracağım" cevabını verdi.

◼️ Böylece şiirleriyle İslam'a büyük hizmetlerde bulunan Hassan hakkında Hz. Peygamber, "Hassan'ın fıtrî kabiliyetini ve ilhamını Rûhulkudüs teyit ediyor" buyurdu. Ayrıca onun için "Allah'ım, Hassan'ı Rûhulkudüs ile teyit et!" şeklinde dua etti. (Buhârî, "ʿİlim", 68, "Bedʾü'l-ḫalḳ", 6, "Megazî", 30, "Edeb", 91).

◼️ Onun müşrikleri hicveden şiirleri Resûlullah'ın, "Bu hicivler onlara karşı oktan daha etkili olacaktır" şeklindeki iltifatına mazhar oldu.

◼️ Yahudi şair Kâ'b b. Eşref, Kureyşlilerin intikam duygularını tahrik eden şiirler söylüyor, müşriklerde evlerinde misafir ediyordu. Hassan'ın onun için söylediği şiirler o kadar etkili oldu ki daha sonra Kâ'b'ı evinde misafir etmeye hiç kimse cesaret edemedi.

◼️ Peygamber Efendimiz, Hassan'a ve sanatına çok değer verirdi; hatta şiirlerini okuması için ona Mescid-i Nebevî'de bir minber tahsis etmişti.

◼️ Peygamber Efendimizin vefatında iyice yaşlanan Hassan bir nevi inziva hayatı yaşadı. Hz. Ömer'i halifeliği döneminde birkaç defa şiir okudu.

Hassan bin Sabit

Etkileri

◼️ Peygamber Efendimiz, onların bu hicivlerine aynı yöntemle karşılık verilmesi gerektiğine karar verdi. Efendimiz, sahabelerden bu konuda kendisine yardım etmelerini istedi.

◼️ Bu isteği Hassân b. Sâbit, Kâ'b b. Mâlik ve Abdullah b. Revâha yerine getirmekle beraber özellikle Hassan'ın hasımlarına yönelttiği, cahiliye devrinin kokuşmuş değer yargılarını ve soy saplantılarını dile getiren hicivleri son derece etkili oluyordu.

BİZE ULAŞIN