Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Suheyb Bin Sinan

Suheyb bin Sinan

  • Doğum Tarihi MS 587
  • Doğum Yeri Irak
  • Ölüm Tarihi MS 658
  • Ölüm Yeri Medine

Babası Rebîa kabilesinin kollarından Benî Nemir bin Kâsıt'a mensup bir Arap'tır. Asıl adı Umeyre iken sonradan Rumlar tarafından Suheyb diye değiştirilmiş, Peygamber Efendimiz de ona Yahyâ isminde bir oğlu bulunmadığı halde Ebû Yahyâ künyesini vermiştir.

Suheyb bin Sinan

Unvanı

Daha çok Suheyb er-Rûmî (Suheyb-i Rûmî) olarak tanınmaktadır. Onun bu nisbeyle tanınmasının sebebi çok küçük yaşta Bizanslıların bölgeye yaptıkları bir saldırıda esir edilmesi ve Bizans topraklarında büyümesidir.

Suheyb bin Sinan

Mekke’deki yaşamı

Abdullah bin Cüd'ân et-Teymî onu satın alıp azad etti. Hür kaldığı halde memleketine dönmeyen Suheyb bundan sonraki hayatını Abdullah bin Cüd'ân'ın halîfi olarak Mekke'de sürdürdü.

Suheyb bin Sinan

Vefatı

Suheyb, 659 Medine'de vefat etti, cenaze namazını Sa'd bin Ebû Vakkas kıldırdı ve Cennetü'l-bakiye defnedildi.

Suheyb bin Sinan

Müslüman oluşu

Gizli davet sürecinde İslam'dan haberdar olunca Dârülerkam'a giderek İslamiyet'i kabul etti. O sırada Müslümanların sayısı 30 kişinin biraz üzerindeydi.

Suheyb bin Sinan

Gördüğü eziyetler

Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk 7 kişi arasında yer aldığı ve Mekke'de kendisini koruyacak kabilesi ve nüfuzlu çevresi bulunmadığı için müşriklerin saldırılarına maruz kaldı. Aşırı derecede dövüldü ve çıplak vücuduna demirden zırh giydirilerek güneşin altında bırakıldı.

Suheyb bin Sinan

Hakkında nazil olan ayet

Bir defasında Suheyb, Habbâb bin Eret ve Ammâr bin Yâsir gibi korumasız kimselerle Mekke sokaklarında yürürken "Muhammed'in arkadaşları bunlar mı?" diye kendileriyle alay eden müşriklere hitaben bir Müslümanın zayıf olması sebebiyle zelil sayılamayacağını, müşrik olan kimsenin de aziz olamayacağını söyledi. Müşrikler de "Allah'ın aramızdan seçip lütfuna lâyık gördüğü kimseler bunlar mıymış?" diyerek onları hırpalayıp dövmüşlerdi. En'âm suresinin 53. âyetinin bu olay üzerine nazil olduğu belirtilir.

Suheyb bin Sinan

Hicreti

Mekke'de çileli bir hayat yaşamasına rağmen Suheyb en son hicret edenlerden biri oldu.

O da bütün mal varlığını bırakarak hicret etti. Bunu duyan Hz. Peygamber üç defa, "Suheyb kârlı bir alışveriş yapmıştır" dedi. "Bazı kimseler de Allah'ın rızasını kazanmak için canını bile verir" âyeti (Bakara, 207) bu olay üzerine inmiştir.

Suheyb bin Sinan

Kişiliği

Hicret sırasında geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle gözlerinden biri ağrımaya başlamış ve bu ağrıyla Kubâ'ya Peygamber Efendimizin yanına gelmişti.

Burada kendisiyle birlikte aralarında Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer gibi sahâbîlerin de bulunduğu bir topluluğa hurma ikram edilmişti. Çok aç olan Suheyb hurmaları iştahla yemeye başlayınca Resûlullah ona, "Gözün ağrıyor ama hurmaları yiyorsun" demişti. Suheyb de "Yâ Resûlallah! Ben ağrımayan gözümü kullanıyorum" diyerek O’nu güldürmüştü.

Suheyb bin Sinan

Vekilliği

Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in halifeliğinde onlardan itibar gördü. Hz. Ömer onun sözüne değer verir, kendisine güvenirdi. Saldırıya uğrayıp yaralandığı ve üzüntüsünden dolayı yüksek sesle ağladığı sırada kendisini Suheyb teskin etmişti.

Hz. Ömer, vefat etmeden önce devlet işlerini yürütmek ve mescidde namaz kıldırmak için onu vekil bıraktı; vefat edince cenaze namazını Suheyb kıldırdı. Üç gün süren halife seçimi ve yeni halifeye biat sürecinde mescidde imamlık görevini ifa etti.

BİZE ULAŞIN