Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Sabit Bin Kays Bin Hatim

Sabit bin Kays bin Hatim

  • Doğum Tarihi Bilinmiyor
  • Doğum Yeri Bilinmiyor
  • Ölüm Tarihi Bilinmiyor
  • Ölüm Yeri Bilinmiyor

Sabit bin Kays bin Hatîm, Evs kabilesinin Benî Zafer koluna mensuptur.

Sabit bin Kays bin Hatim

Soyu

Babası, Cahiliye devrinin ileri gelen şairlerinden olup İslamiyet'in ilk yıllarında Mekke'ye geldiğinde Resulullah onu dine davet etmiş, Müslüman olan eşi Havvâ bint Yezîd bin Seken'den uzak durmasını ve ona iyi davranmasını istemişti.

Sabit bin Kays bin Hatim

Uhud Gazvesi

Uhud Gazvesinde büyük kahramanlıklar gösteren Sâbit bin Kays bu savaşta 12 yerinden yaralandı. Bundan dolayı Resûl-i Ekrem ona "hâsir" (cesur savaşçı) diye seslenerek iltifat etti.  Sâbit bin Kays, Uhud'un ardından daha sonra birçok savaşa katıldı.

Sabit bin Kays bin Hatim

Vekilliği

Hz. Osman'ın hilâfet yıllarında Kûfe Valisi Saîd bin Âs halife ile görüşmek için Medine'ye giderken Sâbit'i yerine vekil bıraktı. Cemel, Sıffîn ve Nehrevan savaşlarında Hz. Ali'nin yanında yer aldı; Hz. Ali de onu Medâin'e vali tayin etti.

Sabit bin Kays bin Hatim

Şehitliği

Muâviye bin Ebû Süfyân'ın Kûfe valisi olan Mugîre bin Şu'be, Hz. Ali taraftarı olması sebebiyle halifenin Sâbit'ten hoşlanmadığını bildiği için onu Medâin valiliğinden azletti. Sâbit bin Kays'ın Muâviye'nin hilâfet yıllarında vefat ettiği kaydedilmekle birlikte ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

BİZE ULAŞIN