Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Küçük Hüseyin

Küçük Hüseyin

  • Doğum Tarihi 1757
  • Doğum Yeri Gürcistan
  • Ölüm Tarihi 7 Aralık 1803
  • Ölüm Yeri İstanbul

Küçük Hüseyin Paşa 1757 yılında Gürcistan'da doğdu. Bazı kaynaklarda Çerkez veya Gürcü asıllı olduğu, aslen Ahıskalı olan Vezir Silâhdar İbrâhim Paşa tarafından III. Mustafa'ya takdim edildiği belirtilir.

Küçük Hüseyin

Eğitimi

Şehzadeliği sırasında III. Selim'in yakın arkadaşı idi. Hatta III. Selim'in sütkardeşi olduğu söylenir. Küçük Hüseyin Paşa, Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'da eğitim gördü. Enderun'da öğrenim gördükten sonra Şehzade Mehmed'in hizmetinde bulundu.

Küçük Hüseyin

Görevleri

III. Selim hükümdar olunca mâbeyincilik ve tebdilcilik göreviyle hâne-i hassaya nakledildi. Beş altı ay kadar sonra başçuhadarlık makamına getirildi.

Küçük Hüseyin

İtibarının artması

1792 tarihli tarihi bir vesikaya göre, Küçük Hüseyin Paşa'nın itibarını arttıran bir olay vardı. 1789 ekiminde mühr-i hümâyûn'u Rumeli'deki Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya götürmek emrini aldı. Bu emanetin tesliminde sadrâzam paşa, Hüseyin Ağa'yı bağış ve hediyelere boğdu, İstanbul'a dönüşünde padişahın gözündeki itibarı az zamanda çok arttı.

Küçük Hüseyin

Vefatı

Küçük Hüseyin Paşa, 1803 Kasım'ında verem hastalığına yakalandı. Öleceğini hissettiği için bir vasiyetnâme yazıp bunu III. Selim'e sundu. Burada esas olarak borçlarının ödenmesi için hükümdardan ricada bulunmuş ve mallarının satışını istemişti. Çok geçmeden aynı yılın 1803'ün 7 Aralığında vefat ederek Eyüp'te Mihrişah Vâlide Sultan Türbesi'nin yanına defnedildi.

Küçük Hüseyin

Çalışmaları

Küçük Hüseyin Paşa başçuhadarlık makamında iken yenilikçi padişah III. Selim'in Beşiktaş'ta Ihlamur'daki nişan tâlimlerinde bulunduğu gibi Fransız elçisi Sebastiani ile İshak Bey arasında Osmanlı ordusuna verilecek yeni nizam çalışmalarına da katıldı.

Küçük Hüseyin

Korsanlarla mücadelesi

Küçük Hüseyin Paşa'nın en büyük başarılarından biri Ege Denizi'nde korsanlarla yaptığı mücadeleydi. Görevi devr alır almaz denize açılmıştı.

Küçük Hüseyin

Lambro’yu yakalaması

Ege denizinde Rum korsanlarının yapmadığı kötülük gemi yoktu. Bunların en azılısı Lambro'ydu. Bu haydut Rus bandıralı gemilerle dolaşmaktaydı. Paşa, günlerce Lambro'nun peşinde dolaştı ve etkisiz hale getirdi.

BİZE ULAŞIN