Arama

Hz. Hasan

İslam tarihindeki kıymetli şahsiyetlerden biri

Peygamber Efendimizin (sav) sevgili torunu, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın ilk çocuğu olan Hz. Hasan İslam tarihindeki önemli şahsiyetlerden biridir. Küçük yaşta Allah Resulünü gördüğü için çocuk sahabilerden sayıldığı rivayet edilir. Kulağına bizzat Rasulullah ezan okur ve ardından ona Hasan ismini koyar. Doğumundan sonra saçları tıraş edilerek, ağırlığınca gümüş tasadduk edilir. Hz. Ali oğluna Harb ismini koymak istese de bunu öğrenen Efendimiz ona savaş anlamına gelen harb isminin yerine, güzelliği ve iyiliği ifade eden Hasan ismini uygun görür.

HAYATI

◼️  Hz. Hasan İslam tarihindeki önemli şahsiyetlerden biridir. Peygamber Efendimizin (sav) sevgili torunu, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın ilk çocuğudur. Hicretin üçüncü senesinde dünyaya gelmiştir. Hz. Hasan'ın küçük yaşta Allah Resulünü gördüğü için çocuk sahabilerden sayıldığı zikredilir. Doğumuyla ilgili Allah Resulü'nün bazı yönlendirmeleri ve tavsiyeleri vardır; hatta bizzat uygulamaları vardır.

◼️  Doğduğunda Hz. Fatıma, Hz. Ali'ye; çocuğuna bir isim koymasını önerir. Hz. Ali de bunu, kayınpederi Hz. Muhammed'in (sav) yapmasını ister. Doğumunun yedinci gününde Rasulullah eve gelir, kulağına ezan okur ve ardından Hasan ismini koyar. Rasulullah kızına, ağırlığınca gümüş tasadduk etmesini tavsiye eder. Hz. Fatıma da kimsesiz, yetim kişilerin kaldığı Mescid-i Nebevî'nin yan kısmındaki suffede, tasaddukta bulunur. Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın; Hz. Hasan'dan başka Hz. Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında, toplamda beş çocuğu vardır. Bunların içerisinde Muhsin küçük yaşta vefat etmiştir.

KATILDIĞI SEFERLER

◼️ Rasulullah'ın vefatından kısa bir süre sonra Hz. Hasan, annesi Hz. Fatıma'yı kaybetti.

◼️ Bu dönemde Hz. Hasan'ın durumuyla ilgili olarak kaynaklarda pek bilgi yoktur. Hz. Ömer döneminde divan teşkilatı oluşturulurken Hz. Hasan'a ve kardeşlerine 5 bin dirhem (başka bir rivayette 3 bin dirhem) maaş bağlandığı söylenir. Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh'in Mısır'a ordu komutanı olarak atanması sırasında ve İfrîkıye'ye sefere çıkması esnasında ona yardım için Hz. Hasan'ın gönderildiği söylenir.

◼️ Hz. Hasan ayrıca, Hz. Osman döneminde Horosan'a gönderilen orduda da yer aldı. Hz. Osman döneminde en önemli hususlardan birisi, Hz. Osman'ın kuşatma altındayken Hz. Hasan'ın, Hz. Hüseyin'in; Hz. Ali tarafından Hz. Osman'ın evini korumak amacıyla görevlendirildiğini biliyoruz. Asiler Hz. Hasan'ın orada bulunmasından rahatsızlık duymuşlar. Çünkü Hz. Osman'ın zaman zaman evine ok attıklarında oklardan birisi Hz. Hasan'a isabet etmiş. Olayın yeni bir Emevî-Hâşimî Mücadelesi'ni başlatmasından çekindikleri için bu ok olayından kısa bir süre sonra Hz. Osman'ın öldürülmesine karar vermişlerdir.

HALİFELİĞİ

◼️ Hz. Ali'nin vefatından sonra Küfeliler içerisinde önemli bir isim Kays b. Sa'd b. Ubâde, Hz. Hasan'a gelerek "Allah'ın kitabı, Peygamber'in sünneti ve ihtilalcilerle savaşmak üzere sana biat edelim" dedi. Hz. Hasan "ihtilalcilerle savaşmak üzere" şeklindeki ifadeye son derece karşı çıktı. Sadece "Allah'ın kitabı, Peygamber'in sünneti sözü" üzerine biatı kabul etti.

◼️ Böylece İslam tarihinde beşinci halife oldu. Hilafet dönemi takriben beş buçuk ay sürdü. Bu süreç önemli bir tarihi dönem olarak kaynaklarda yer aldı.

Biyografinin daha detaylı halini okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN