Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Şifai Şaban Efendi

Şifai Şaban Efendi

  • Doğum Tarihi Bilinmiyor
  • Doğum Yeri Bilinmiyor
  • Ölüm Tarihi Bilinmiyor
  • Ölüm Yeri Bilinmiyor

Türk tıp tarihinde unutulmaması gereken hekimlerden biri anne ve çocuklar için ilk Türkçe tıp kitabını yazan Şaban-ı Şifaî Efendi'dir. 17. yüzyılda doğduğu tahmin edilen Şifai Efendi'nin doğum yeri Ayaş, babasının ismi ise Ahmet idi.

Şifai Şaban Efendi

Eğitimi

Şaban-ı Şifaî Efendi, erken yaşlarda İstanbul'a gidip medrese tahsili gördü ve tıpla ilgilendi. Medrese mezuniyetinden sonra yıldızı kısa sürede parladı.

Şifai Şaban Efendi

Kişiliği

Kaynaklarda Şaban-ı Şifaî Efendi’den tatlı dilli ve güler yüzlü olarak bahsedilir. Hatta Mirzazâde Salim Efendi'nin tezkiresinde kaydettiğine göre tedaviden önce güzel sözlerle hastalarının gönlünü alır, kalbini kuvvetlendirirdi.

Şifai Şaban Efendi

Vefatı

1704 kadılıktan da azledilince Diyarbakır'dan İstanbul'a dönüş yolculuğu sırasında Ankara'da aynı yılın zilkadesi Mart 1705'te hastalanarak vefat etti. Şifai vefatından sonra Ankara'ya defnedildi.

Şifai Şaban Efendi

Görevleri

Dârüssaâde Ağası Yûsuf Ağa'ya intisap ederek saray hekimleri arasında yer aldı. Hekimbaşı Hayâtîzâde Mustafa Feyzî Efendi'den himaye gördü ve onun gözden düşmesiyle saraydaki görevine son verildi.

Şifai Şaban Efendi

Hocalığı

Süleymaniye Tıp Medresesi'nde müderrislik, darüşşifasında başhekimlik ve İkinci Viyana Kuşatması'ndan sonra devam eden seferler sırasında da ordu başhekimliği yapan Şifaî Şaban Efendi, pek çok hekim yetiştirmiş mühim bir hocaydı.

Şifai Şaban Efendi

İlk çocuk hastalığı kitabı

Osmanlı İmparatorluğu'nda çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda yazılmış ilk eserlerden biri olan Tedbîrü'l-Mevlûd, Şaban Şifai tarafından 1701 yılında tamamlandı. Eser, gebelik ve yeni doğan çocukların tedavi ve beslenmelerine dair önemli bilgiler içermekteydi. Sade bir dille kaleme alınarak yazılmıştı.

Şifai Şaban Efendi

Şiirleri

Salim tezkiresinde geçtiği üzere Şifâî mahlasıyla şiirler ve tarihler yazmıştır. Şa'bân Şifâ'î'nin bir şiir kitabı da Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Şifai Şaban Efendi

Şifâîye

Şifâîye, tıbbî bir eserdir. 1700'de telif edilmiştir. Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulunur. Birer nüshaları da Ayasofya ve Nuruosmaniye Kütüphaneleri'nde bulunmaktadır.

Şifai Şaban Efendi

Kısas-ı Enbiyâ Tercümesi

Kaynaklarda söz edilmesine rağmen elde yoktur.

Şifai Şaban Efendi

Fezâil-i Âl-i Osman

Mer'î bin Yusufü'l-Madisîyü'l-Hanbelî'nin Kalâidü'l-Ikyan fî Fezâil-i Âl-i Osman adındaki eserinin genişletilmiş tercümesidir. Bu eser I . Ahmed zamanında 1703-04 yılında tercüme edilmiştir.

BİZE ULAŞIN