Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Ammar Bin Ali

Ammar bin Ali

  • Doğum Tarihi 996
  • Doğum Yeri Musul
  • Ölüm Tarihi 1020
  • Ölüm Yeri Bilinmiyor

Musul'da doğan Ammar bin Ali, doğduğu köyün isminden dolayı Mevsıli olarak anıldı. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunman İslam âlimi, Batı dünyasında Canamusalı adıyla tanınır.

 

Ammar bin Ali

Çalışmaları

Sonraki yıllarda Mısır'a giderek hayatının büyük bölümünü Kahire'de geçirdi. Ammar bin Ali, tıp tarihinde oftalmoloji yani göz hastalıklarının babası olarak kabul edilir. Yıllar boyunca yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda edindiği bilgi birikimini ameliyatlarla geliştirdi. Bunun neticesinde döneminin en tanınan hekimi oldu.

 

Ammar bin Ali

İlk katarakt ameliyatı

11. yüzyılın en tanınmış göz doktoru olan Ammar bin Ali, aynı zamanda günümüzden yaklaşık bin yıl önce ilk katarakt ameliyatını yapan kişiydi. Emme metodunu kullanarak yumuşak katarak tabakasını kendisinin icat ettiği metal bir iğne ile ameliyat etti. Bu ameliyat tıp tarihi açısından büyük bir keşif olarak kabul edildi. Kitâbü'l-Müntehab eserinde anlattı. Bu katarakt uygulaması da günümüzde emme öncesinde lensin dondurulması gibi bazı modern teknik ilavelerle hala kullanılır.

 

 

Ammar bin Ali

Göz hekimi olmanın şartları

Ammar bin Ali, eserinde bahsettiği ilaçları seneler boyunca denediği ve faydasını gördüğünü belirtir. Ona göre göz doktoru olmanın önemli standartları vardı. Göz hekiminin keskin hisleri, maharetli elleri ve tecrübeli bir kalfası olması gerekiyordu.

 

Ammar bin Ali

Başarıları

Ünlü hekim, ameliyatlarda kullanacağı aletleri kendi tasarlayıp icat ediyordu. Kaleme aldığı Kitâbü'l-Müntehab, 13. yüzyılda İbraniceye, 15. yüzyılda Latinceye, 20. yüzyılda Almancaya çevrildi ve kendi alanında ders kitabı olarak okutuldu.Kendisinden asırlar sonra gelen Avrupalı tıp tarihçisi Julius Hirschberg, onun kitabını oldukça ilgi çekici bulunduğunu belirtir

Ammar bin Ali

Eserleri

Kaleme aldığı Kitâbü'l-Müntehab fî ʿilmi'l-ʿayn ve ʿilelihâ ve Müdâvâtihâ bi'l-edviye ve'l-hadîd isimli eserleri önemliydi. Bu eserleri Fatımî Sultanı Hakîm zamanında Mısır'da yazdı. Kitapta kendi tecrübe ettiği tedavileri ve cerrahi uygulamaları anlatması yönünden önemliydi. Aynı çağda yaşadığı bir diğer göz herkimi Ali bin İsa'ya göre konuları daha özet olarak anlattı. Kitâbü'l-Müntehab, o döneme kadar göz hastalıkları konusunda yazılmış en kapsamlı eserdi. İslam âlimi, bu ünlü eserinde gözün anatomisi üzerinde durdu. Eserde 48 göz hastalığı anlatıldı. Göz kapakları, saydam tabaka, göz bebeği, göz akı gibi önemli bölgelerdeki hastalıkları tanıtarak tedavi usullerini açıkladı.

BİZE ULAŞIN