Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Marshall Hodgson

Marshall Hodgson

  • Doğum Tarihi 1922
  • Doğum Yeri ABD
  • Ölüm Tarihi 1968
  • Ölüm Yeri ABD

 Hodgson, 1922'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletine bağlı Richmond kasabasında, Richmond'da Quaker mezhebine bağlı bir ailede doğdu.

Pennsylvania'da bir yatılı okulda okuyan Hodgson, Earlham Koleji'nden mezun oldu. Henüz 19 yaşındayken dünya tarihi hakkında ilginç yazılar yazmaya başlayan tarihçi, II. Dünya Savaşı sırasında orduya katılmadığı için kamu hizmetinde çalıştırıldı. Lisans öğrenimi ile doktorasını Chicago Üniversitesi'nde tamamladı.

 

Marshall Hodgson

Eğitim hayatı

Hodgson, İslami alanda önemli çalışmalar yapmış bir araştırmacıydı. Ülkemizde bilhassa "İslam'ın Serüveni" ve "Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek" kitaplarıyla tanındı. Hodgson'u diğer şarkiyatçılardan ayıran özelliği ise Avrupa merkezci tarih anlayışına ciddi bir darbe indirmiş olmasıydı.

Asıl alanı Orta Çağ İslam Tarihi olan Hodgson'un ilk akademik yayını, doktora tezinden kitap haline getirdiği The Order of Assassins: The Struggle of the Early Nizari Isma'ilis Against the Islamic World'dü. 

Marshall Hodgson

Düşünceleri

Kendisinin tarih disiplinine yaptığı önemli katkılardan biri, "modern" olarak adlandırdığı 1500'den sonraki tarihi tekrar değerlendirmesi ve Avrupa'yı bu şemada yeniden ele almasıydı.  Eski Yunan'dan itibaren Rönesans'a ve modern zamanlara kadar gelen Batı'nın yükseliş eğiliminin aslında bir yanılgı olduğunu öne süren Hodgson'a göre Batı Avrupa tarihi, dünya tarihi içerisinde Asya tarihinden çok daha önemli bir yere sahip değildi. Ayrıca Rönesans'ı modernitenin bir başlangıcı saymak da yanlıştı.

Marshall Hodgson

İslam tarihi çalışmaları

İslam tarihini modern öncesi ve modern çağlar halinde sınıflandıran standart kronoloji yerine Nil ile Amuderya arasındaki bölgede cereyan eden önemli ilmi, siyasi, toplumsal ve kültürel gelişmelere dayandırarak şu dönemlere ayırdı:

1.Son Sâsânîler ve ilk halifelik dönemleri (Yeni bir sosyal düzen olarak İslam'ın doğuşu ve yayılışı [485-692])
2.Klasik yüksek halifelik medeniyeti dönemi (692-945)
3.Erken orta İslami dönem (Milletlerarası bir medeniyetin kuruluşu [945-1258])
4.Geç orta İslami dönem (Kriz ve yenilenme, Moğol hâkimiyeti ve nüfuz çağı [1259-1503])
5.Barut imparatorlukları dönemi (İkinci filizlenme [1503-1789]
6.Modern teknik çağ ve İslam (Sanayi devrimi ve Fransız İhtilâli sonrası [1789-])

Marshall Hodgson

Eserleri

Chicago Üniversitesi'nde "İslam Uygarlığı" dersi verirken kapsamlı bir ders kitabı hazırlamakla meşgul oldu. Bu kitap daha sonra "Venture of Islam" adıyla yayınlanacak olan İslam'ın Serüveni isimli eseriydi…

Hodgson'ın bir şarkiyatçı hüviyetiyle tanınmasını sağlayan, İslam medeniyeti tarihi hakkındaki üç ciltlik ünlü eseri İslam'ın Serüveni - Bir Dünya Medeniyetinde Bilinç ve Tarih'di. Hudgson, eserini tamamlayamadan vefat etti. Öğrencilerinden Reuben W. Smith dört yıl uğraşı sonunda eseri basılabilir hale getirdi.

BİZE ULAŞIN