Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Ömer Bedrettin Uşaklı

Ömer Bedrettin Uşaklı

  • Doğum Tarihi 24 Ağustos 1904
  • Doğum Yeri Uşak
  • Ölüm Tarihi 23 Şubat 1946
  • Ölüm Yeri İstanbul
Ömer Bedrettin Uşaklı 1904 yılında Uşak'ta dünyaya gelir. Babası Ömer Lütfü Efendi o dönemin saygın insanlarından biridir.
Ömer Bedrettin Uşaklı

Eğitim yılları

Devlet memuru olan Ömer Lütfü Efendi'nin işi münasebetiyle Ömer Bedri ilk öğrenimini başta Anadolu, Rumeli ve son olarak Suriye'de alır. Yüksek öğrenimine ise 1918 yılında İstanbul'da başlar. Burada Kabataş Lisesi'nde ve Nişantaşı Sultanisi'nde ilim tahsil eder. Yine babasının memuriyetinden dolayı yüksek öğrenimini Sivasta'taki Sivas Sultanisi'nde devam etmek durumunda kalır. Sivas'a geldiği yıllar Milli Mücadele'ye denk gelmiştir. Ailesi, oğullarının eğitimini Kabataş Lisesi'nde tamamlamasını istemektedirler. 1923 yılında bu lisedeki eğitimini tamamalar. 1924 yılında ise Mekteb-i Mülkiye'ye başlar. 1927'de bitirir. 

Ömer Bedrettin Uşaklı

Çalışma hayatı

Ömer Bedrettin babası gibi bir memur olur. İlk deneyimi ise Bursa maiyet memurluğudur. Pek çok memuriyette görev alan Uşaklı, Türkçe öğretmeniliği de yapmıştır. Mudanya, Manavgat, Ünye, Şavşat ve Edretmit'te kaymakamlık görevlerini üstlenir. Mülkiye müfettişliği yaptığı dönemler Anadolu'nun birçok yerini gezip görme imkanı bulmuştur. 

 

Ömer Bedrettin Uşaklı

Vefatı

Usta kalem ve siyasetçi devlet memurluğu olduğu dönemler siyaset ile uğramış ve Kütahya milletvekili olarak mecliste görev almıştır. 1946 yılında ise Yakacacık Sanatoryumu'nda verem hastalığı ile savaşırken son nefesini vermiştir. 

Ömer Bedrettin Uşaklı

Edebiyat ile tanışması

Babası ona küçük yaşlarda Arapça, Farsça gibi dönemin edebiyat dillerini öğretmiştir. Bu da Uşaklı'nın edebiyata olan ilgisinin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Daha küçük yaşlarda roman ve şiir kitapları okumaya başlayan Uşaklı'nın edebiyat ile asıl buluşması Sivas Sultanisi'nde olacaktır. Edebiyat öğetmeni onun hayal dünyasına erişmiş ve yazmaya olan derin tutkusunu gün yüzüne çıkarmasını sağlamıştır.

 

 

Ömer Bedrettin Uşaklı

Etkilendiği isimler

Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim ve Faruk Nafız Çamlıbel'i kendine örnek almıştır. Şiirlerinde genel olarak hece veznini tercih eden şair, zaman zaman  aruz vezni ile de şiirler kaleme almıştır. Dönemin akımlarından olan Milli Edebiyat'a katılmış ve eserlerini de bu doğrultu da ortaya koymuştur. Şair, 1926 yılında ilk şiir kitabı "Yayla Dumanı"nı çıkarmıştır. Milli Mecmut, Türk Yurdu, Meşale, Varlık gibi dergilerde şiirleri yayımlanır. 

Ömer Bedrettin Uşaklı

Eserleri

Barbaros
Deniz Hasreti
Başaklar Arasında
Efenin Müjdesi
Tahtacı Güzelleri
Harman
Bir Dağ Perisine
Pazar Dönüşü
Obanın Kızı
Yangınların Işığında
Tütün İşçiler

BİZE ULAŞIN