Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa

Ali Bin İsa

Ali bin İsa

  • Doğum Tarihi Bilinmiyor
  • Doğum Yeri Bilinmiyor
  • Ölüm Tarihi Bilinmiyor
  • Ölüm Yeri Bilinmiyor

Ali bin İsa el-Kehhal, İslam medeniyetinin yetiştirdiği en büyük göz doktorlarından biriydi. Hayatı hakkında bilgiler sınırlıdır. Tam adı Şerefeddin Ali b. Îsâ’dır.  10-11. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir.

Ali bin İsa

Eğitimi

Öğrenimini, dönemin önemli hekimlerinden Ebü'l-Ferec bin Tayyib'in yanında yaptı. Tıbbi çalışmalarını da burada yürüttü.

Ali bin İsa

Uzmanlığı

Oftalmoloji alanında ün kazanan bilim adamı Batı'da Jasu Haly adıyla tanındı. Döneminin en büyük hekimlerinden biri olan el-Kehhal'ın İsa ismine dayanarak bazıları onun Hıristiyan olduğunu sanmışlardı.

Ali bin İsa

Görevleri

Ali bin İsa, başarılı göz ameliyatları yapabilen ve bunu eserinde ayrıntılı bir şekilde açıklayan Ortaçağ'ın en büyük göz doktoruydu.

Ali bin İsa

Tıp ilmine katkıları

Ali bin İsa ameliyatlarda ilk kez anesteziden yararlanan hekimlerden biridir. O zamana kadar bilinen lokal anestezilerin yanında ağrılı ameliyatlarda ilk defa adamotu ve afyon buharıyla genel anestezi maddelerinin yardımıyla göz ameliyatlarının yapılış şeklini verir.

Ali bin İsa

İlk katarakt ameliyatı

Henüz optik cihazların olmadığı bir dönemde katarakt ameliyatı yaptı. Ali Bin İsa'nın en dikkat çeken yönü ise ameliyat tekniklerinin henüz gelişmediği bir dönemde lokal anestezi ile göz ameliyatı yapıyor olmasıydı.

Ali bin İsa

Diğer çalışmaları

Ali bin İsa tıbbi çalışmalarından başka, 827 yılında Halid bin Abdülmelik ile birlikte dünyanın çevresini ölçmüş ve 40.248 km sonucunu elde etmişlerdir. Başka kaynaklarda bu değer 41.136 km dir.

Ali bin İsa

Tezkiretü'l- Kehhalin fi'l-ʿAyn ve Emraziha

Tezkiretü'l- Kehhalin fi'l-ʿAyn ve Emraziha (Göz ve Hastalıkları Hakkında Göz Doktorlarına Bir Hatırlatma) adlı eseri göz hastalıkları üzerine yazılmış oldukça geniş bilgiler veren tıp kitabıdır. Göz hastalıkları hakkında ilk eser olmasının yanında tezkire sahasındaki en eski eserdir.

Ali bin İsa

Göz hastalıkları

Tezkiretü'l- Kehhalin fi'l-ʿAyn ve Emraziha adlı eserde 132 çeşit göz hastalığı ve tedavisi yer alır. Eserin sonunda genel sağlığın korunması için yapılan bazı tavsiyelerin yanında 141 çeşit basit ilacın göze olan etkileri anlatılır.

BİZE ULAŞIN