Arama

Namazın Farzları Nelerdir? Namazın 12 şartı...

Yayınlanma Tarihi: 02.02.2022 22:11 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 22:11
Namazın Farzları Nelerdir? Namazın 12 şartı...

Namazın farzları içinde ve dışındaki farzlar olarak ikiye ayrılır; namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak... Namaz da tüm ibadetlerde olduğu gibi kalbi olarak yapılan ibadetlerdendir. Ağızdan çıkan niyet kalp ile desteklenmeli ve huşu içinde namaz eda edilmelidir. Namazı doğru kılabilmek için kendi içinde yer alan kurallarına da uymak gereklidir. Bununla ilgili Diyanet gibi güvenilir kaynaklardan yararlanarak namaz hakkında gerekli bilgileri öğrenmek mümkündür. Biz de sizler için namaz ibadetini hakkıyla eda edebilmeniz için Diyanet'in İlmihal-1 kitabında yer alan bilgiler doğrultusunda namazın farzları nelerdir? Namazın içindeki ve dışındaki farzlar nelerdir? Namazın farzları kaçtır ve nelerdir? Namazın 12 şartı... gibi soruların cevaplarını derledik.

🔴NAMAZIN FARZLARI NELERDİR?

🔹 Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her Müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.

🔹 Buna göre namazın kişiye farz olmasının şartları, müslüman olmak, bulûğ çağına ulaşmak ve akıllı olmak üzere üç tanedir.

🔹 Bu şartlara namazın vücûb şartları yani kişinin namaz kılmakla yükümlü olmasının şartları denir.

🔹Sahih ve eksiksiz bir şekilde kılınabilmesi için namazın birtakım farzları ve vâcipleri (sıhhat şartları), sünnetleri ve âdâbı bulunmaktadır.

🔹 Farzlara riayetsizlik, namazın bozulmasına yol açar.

🔹 Vâcip, kesin olmayan bir delille sabit olduğu için, vâcibi inkâr eden kişi, kâfir olmaz. Ancak bir açıklama getirmeksizin ve te'vil etmeksizin vâcibi terkeden kimse fâsık kabul edilir.

Fasık: Allah'a itaat etmekten büyük ölçüde çıkıp dinin sınırlarını aşan kimsedir.

🔹Namazın vâciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazı bozmaz. Namazın vâciplerinden biri sehven terkedilmişse sehiv secdesi yapmak gerekir. Eğer kasten terkedilmişse, namazın iade edilmesi yani yeniden kılınması gerekir.

🔹 Sünnet, Hz. Peygamber'in devamlı olarak yaptığı (muvâzebe) ve bir mazeret olmaksızın terketmediği şeydir.

🔹 Namazda sübhâneke okumak, eûzü çekmek bu mânada sünnettir. Sünnetin yapılmasına sevap olmakla birlikte terkedilmesine ceza (ikab) yoktur, sadece kınama ve sitem (itâb) vardır.

🔹 Namazın sünnetleri, namazın vâciplerini tamamlar, onlardaki kusurları telâfiye ve fazla sevaba vesile olur. Sünnetlere riayet etmek ve devam etmek Peygamber'i sevmenin bir nişanesi sayılır.

🔹 Bununla birlikte sünnetin terkedilmesi, ne farzın terkedilmesi gibi namazın bozulmasını ve yeniden kılınmasını, ne vâcibin kasten terkedilmesi gibi tahrîmen mekruhluğu ne de vâcibin sehven terkedilmesi gibi sehiv secdesi yapmayı gerektirir.

🔹 Fakat sünnetlerin kasten terkedilmesi "isâet" (yanlış ve kötü davranış) olur. İsâet, Hanefîler'in tanımlamasına göre tenzîhen mekruhun üstünde, tahrîmen mekruhun altında yer alır. Edep (çoğulu âdâb), Hz. Peygamber'in devamlı olmaksızın zaman zaman yaptığı şeylerdir.

🔹 Rükû ve secdede üçten fazla tesbih yapmak gibi. Mendup anlamına da gelir. Bunları terketmek, her ne kadar isâet sayılmaz ve kınamayı gerektirmez ise de bunlara riayet edilmesi daha faziletlidir (efdal). Esasen namazın âdâbı, yüce yaratıcının huzurunda durulduğunun farkında olunarak, zâhiren mütevazi bir halde bulunmaktır.

🔴 NAMAZIN 12 ŞARTI NEDİR?

Namazın 12 şartı bulunur.

Bunların 6 tanesi namazın içindeki, 6 tanesi de dışındaki şartları oluşturur.

NAMAZIN İÇİNDEKİ ŞARTLAR NELERDİR?

Namazın içindeki şartlar; İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve ka'de-i ahiredir.

NAMAZIN DIŞINDAKİ ŞARTLAR NELERDİR?

Namazın dışındaki şartlar; Hadesten ve Necâsetten tahâret, setr-i avret, istikbali kıble, vakit ile niyettir.

🔴 NAMAZIN FARZLARI NELERDİR?

Namazın on iki farzı vardır.

🔹Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır.

🔹Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için "namazın şartları" (şurûtü's-salât) olarak adlandırılır. 🔹Namazın içindeki farzlar ise, namazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazın mahiyetini oluşturduğu için "namazın rükünleri" (erkânü's-salât) adını alır.

🔹Bunlar namazı oluşturan unsurlardır. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz.

Buna göre;

a) Namazın Şartları

1. Hadesten tahâret
2. Necâsetten tahâret
3. Setr-i avret
4. İstikbâl-i kıble
5. Vakit
6. Niyet

b) Namazın Rükünleri

1. İftitah tekbiri
2. Kıyam
3. Kıraat
4. Rükû
5. Secde
6. Ka'de-i ahîre şeklinde sıralanır.

🔹 Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir.

🔹Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta'dîl-i erkân Ebû Yûsuf'a ve Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir.

🔹Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun'ih) Ebû Hanîfe'ye göre bir rükündür.

🔹 Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN