Arama

Müslüman biliminin Bizans yoluyla Avrupa'ya aktarımı

İslam uygarlığı, 7 ila 17'nci yüzyıllarda altın çağını yaşadı; dünya üzerinde medeniyetin temelleri o tarihlerde atıldı. Müslüman âlimler, tıp, eczacılık, astronomi, robotik teknoloji ve mimarlık gibi birçok alanda büyük ilerleme sağladılar. Geliştirilen bilim, İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayıldı. İslam biliminin yayılmasında etkili olan en etkili üç yoldan biri de Bizans üzerinden gerçekleştirilen aktarımdı.

  • 1
  • 14
İSLAM BİLİMİ FARKLI KÜLTÜRLERDEN BESLENDİ
İSLAM BİLİMİ FARKLI KÜLTÜRLERDEN BESLENDİ

Bu süreçte geçmişten ve farklı kültürlerden miras alınan bilgi, tecrübe, teori ve teknolojiler, kullanılmaya ve geliştirilmeye devam etti.

Ayrıca yeni buluşlar ve yeni bilgi alanlarının oluşturulmasıyla bilim dallarının ilgi alanları genişletildi ve önemli bir seviyeye ulaştı.

  • 2
  • 14
BİLİM İSLAM UYGARLIĞINDAN DÜNYAYA NASIL YAYILDI?
BİLİM İSLAM UYGARLIĞINDAN DÜNYAYA NASIL YAYILDI?

İslam uygarlığının "altın çağı" olarak adlandırılan 7 ila 17'nci yüzyıllar arası, farklı kültürden birçok âlim yeni buluşlara imza attı ve dünyayı değiştirecek buluşlar gerçekleştirildi.

İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılmış olan İslam uygarlığı, astronomi, matematik, tıp, teknoloji, mimarlık, felsefe, eczacılık, kimya, fizik gibi daha birçok dalın ilerlemesini sağladı. Bu buluşlar daha sonra Müslümanlar aracılığıyla pek çok farklı yolla dünyaya ulaştı.

  • 3
  • 14
AVRUPA’DA BULUNAN BİZANS TERCÜMELERİ
AVRUPA’DA BULUNAN BİZANS TERCÜMELERİ

İslam bilimlerinin Bizans'tan Avrupa'ya aktarıldığına dair en çarpıcı tespit, 19. yüzyılda yaşayan Herman Usener'ın Arapça ve Farsça eserlerin Avrupa kütüphanelerindeki Bizans tercümelerine dikkat çekmesiydi.

Bunun ardından bilimsel araştırmalar, Arapçadan Bizans Yunancasına tercüme edilen eserler üzerine yoğunlaştı.

İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?

  • 4
  • 14
BİLİMİN BİZANS ARACILIĞIYLA AVRUPA’YA ULAŞAN YOLU
BİLİMİN BİZANS ARACILIĞIYLA AVRUPA’YA ULAŞAN YOLU

Bu çeviride, gezegenlerin çifte ek yörüngelerinin modelini bulmasının ardından bilim tarihçilerinin dikkatini çekti.

Ardından İslam astronomisinin en yeni gezegen teorileri hakkında, Arapça ve Farsça kitapların Bizans versiyonları aracılığıyla Avrupa'ya ulaştıkları kanaatine varıldı.

  • 5
  • 14
İSLAM BİLİMLERİ RÖNESANS’A TEMEL OLUŞTURDU
İSLAM BİLİMLERİ RÖNESANS’A TEMEL OLUŞTURDU

İlk evrenin 9 ila 13. yüzyıl arasında, ikinci evrenin ise 13 ila 14. yüzyıl arasında olduklarını düşünen bilim insanları, ikinci evrenin bilimsel alanda Avrupa'da oldukça önemli bir rol oynadığını, bir tür Rönesans'ın meydana geldiğini söylüyorlar.

İlk evrede sadece bilgi unsurları alınırken; ikinci evrede İslam astronomisinde oluşturulan çizelgeler de alınmış ve bu durum geliştirici bir etki sağlamıştı.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN