Arama

İlk kez Kur’an-ı Kerim’in İngilizce mealini yazan mühtedi

"Avrupa'nın İslam'dan temizlediği her yer, dünya için büyük problemlere gebedir." demişti Pickthall. İngiltere'de doğmuş, genç yaşlarda yaptığı Doğu seyahatinde İslam'a hayran olmuştu. Batı'nın ucu bucağı görünmeyen söylemlerine sessiz kalmamış, Müslüman olmuştu. Sizler için, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini ilk kez yazan Muhammad Marmaduke Pickthall'in hayatını derledik.

  • 1
  • 10
MUHAMMED MARMADUKE PICKTHALL KİMDİR?
MUHAMMED MARMADUKE PICKTHALL KİMDİR?

Muhammad Marmaduke Pickthall, Londra'da doğdu ve Chillesford'da bir rahip olan babasının yanında kilise ortamında yetişti; klasik edebiyat, astronomi eğitimleri gördü. Babasının ölümü üzerine ailesi Londra'ya taşınınca orada Harrow School'da öğrenime başladı. 1890'da okulu terkederek Fransızca'sını ilerletmek amacıyla Fransa'ya gitti. İki yıl sonra geri döndü ve yatılı bir okula kaydoldu.

  • 2
  • 10
KUDÜS SEYAHATİ İLE HAYATI DEĞİŞTİ
KUDÜS SEYAHATİ İLE HAYATI DEĞİŞTİ

Akdeniz Konsolosluk Servisi'nde açılan memuriyet sınavını kazanamayınca Doğu dilleri öğrenmek ve dış işlerine girebilmek için Kudüs'e gitti.

"Hayatım boyunca mutlu insan görmemiştim; fakat işte buradakiler mutluydu. Evet, belki fakirdiler, ama zaten zengin olmak rüyası görmüyorlardı; herhangi bir yarış içinde de değildiler ve onlar için rekabet ancak at ve mızrakla olurdu. Ne maaş ne de kira problemleri vardı. Bizim anladığımız manada 'sınıf farklılıkları' nedir bilmezlerdi. "

Orta Doğu'da geçirdiği iki yıl onun hayata bakışını tamamıyla değiştirdi. Orada Arap topraklarını ve Osmanlı sisteminin son zamanlarını görme fırsatı buldu ve bundan çok etkilendi. Batılı ilim ve din adamlarıyla olduğu kadar Arap ve Türk aydınlarıyla da dostluk kurdu. 1896'da İngiltere'ye döndü, burada evlenip eşiyle birlikte Paris'e ve Cenevre'ye gitti.

  • 3
  • 10
BATI SALDIRILARINA KARŞI TÜRKLERİ SAVUNDU
BATI SALDIRILARINA KARŞI TÜRKLERİ SAVUNDU

Pickthall 1907'de resmi kanalla Mısır'a giderek İngiliz yönetimini yakından tanıma imkanı buldu ve olumlu izlenimler edindi; bu arada romanları için malzeme topladı. Ardından Kudüs ve Şam'a geçerek eski dostlarıyla görüştü. 1908'de eşiyle birlikte üçüncü defa Orta Doğu seyahatine çıktı.

O yıl İstanbul'da Meşrutiyet'in ilan edilmesini umutla karşıladı ve Avusturya'nın Bosna-Hersek'i ilhakına büyük tepki gösterdi. Batılıların saldırılarını gittikçe arttırdıkları bir dönemde Osmanlı Devleti'nin ve Türklerin en büyük savunucularından biri oldu.

  • 4
  • 10
OSMANLI YANLISI SİYASET ADAMLARINA KATILDI
OSMANLI YANLISI SİYASET ADAMLARINA KATILDI

1909'da İngiltere'ye dönerek altı yıl boyunca Buxted'de tabiatla iç içe yaşadı; roman, hikâye ve siyasi makalelerinin yayımıyla ilgilendi; zaman zaman da Londra'ya gidip Osmanlı yanlısı İngiliz siyaset adamlarıyla toplantılara katıldı.

Balkan Savaşı sırasında Batı'da oluşan Haçlı ittifakına karşı The Black Crusade'i (1913) önce tefrika halinde, ardından kitap olarak yayımladı. Aynı yıl İstanbul'a gitti ve altı ay kadar Erenköy'de kaldı.

  • 5
  • 10
OSMANLI'NIN PARÇALANMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞTI
OSMANLI'NIN PARÇALANMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Londra'da Ocak 1914'te kurulan Anglo-Ottoman Society'nin aktif üyesi olan Pickthall, I. Dünya Savaşı boyunca Türk dostu İngilizler ve Hindistanlı Müslümanlarla birlikte Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını önlemeye yönelik siyasi çalışmalara katıldı.

1915'teki Ermeni katliamı iddialarına karşı çıkarak o sırada Ermeni yanlısı yazılar yayımlayan Arnold Toynbee'yi eleştirdi. Bu arada başvurduğu Kahire'deki Arap Bürosu'ndaki bir işe Türk dostu olduğu için uygun görülmedi ve onun yerine T. E. Lawrence gönderildi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN