Arama

Milletimizin özgün sesi Mehmet Akif Ersoy ve Bosna-Hersek

Müslüman orduların fethiyle aydınlanan bir coğrafya, Balkanlar… Dört yüz yılı aşkın süre boyunca Osmanlı'nın hakimiyetinde hatta yönetiminde yer almış bir millet, Boşnaklar… Balkanlar, fetihlerden sonra Türk kültürünü, yaşayış biçimini, dilini ve edebiyatını kendisine nakış gibi işledi. Osmanlı'nın huzurunda yaşayan Boşnaklar için bir ismin ayrı bir yeri vardı. Mehmet Akif Ersoy, iki ülke arasındaki ortak kültür açısından önemli bir şahsiyetti. İstiklal Marşı şairi baba tarafından Rumeli kökenliydi özellikle Bosna-Hersek ve Boşnaklarla sağlam bağları vardı. Mehmet Akif'in bazı yazıları birçok Boşnak âlim tarafından Boşnakçaya tercüme ediliyor ve Boşnak dergilerinde yayımlanıyordu.

  • 1
  • 25
TÜRK ORDULARININ FETHİNDEN ÖNCE BOŞNAKLAR
TÜRK ORDULARININ FETHİNDEN ÖNCE BOŞNAKLAR

Balkanların Türk orduları tarafından fethedilmesi, bu topraklarda siyasi olarak Türk hakimiyetini başlattı. Bununla beraber Türk kültürüne ait unsurlar da bu bölgede yaşayan farklı etnik kimliğe ve dini inanca mensup toplulukların yaşantılarında da kendisini gösterdi. Bu toplulukların başında da Slav kökenli bir halk olan Boşnaklar geliyor. Türklerin Balkanlara hakim olmasından önce Hristiyanlığa ait bir mezhep olan Bogomil inancını yaşayan Boşnaklar, bu mezhebe karşı Ortodoks ve Katolik kilisesinin almış oldukları sert tedbirler karşısında Müslüman Türkleri bir kurtarıcı olarak gördüler.

1463 yılında Osmanlı Devleti'nin bölgeyi fethetmesi neticesinde Türk yönetimine dâhil olan Boşnaklar, Osmanlı Devleti içerisinde İslam dinini benimsemeleri hasebiyle devletin asli unsuru olarak kabul edildiler.

  • 3
  • 25
BOŞNAKLAR OSMANLI SARAYINDA GÖREVLENDİRİLDİ
BOŞNAKLAR OSMANLI SARAYINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Boşnakların kendi arzuları ile İslamiyet'i kabul etmelerinin etkisiyle Boşnak çocukları Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren, bizzat onun emri ile gayrimüslim devşirmelerden ayrı tutulmak koşuluyla saray ve özellikle Bostancı Ocağı'nda görevlendirilmek üzere devşirildiler. Nitekim Osmanlı bürokrasisinde bu yolla devşirilerek devlet hizmetine alınan Boşnak kökenli devlet adamlarının sayısı oldukça fazladır. Sadece yükselme döneminde sadrazamlığa kadar yükselen Boşnak kökenli devlet adamı oranı % 12'ydi.

Dört yüz yılı aşkın Balkanlardaki hakimiyetin ardından Osmanlı, 1878 yılında Bosna'dan çekilmek zorunda kalmış, 1908 yılında ise Avusturya- Macaristan İmparatorluğu bölgeyi ilhak ettiğini duyurmuştur. Türk hâkimiyetinin sona ermesi neticesinde Bosna Hersek, hem kültürel hem de siyasi anlamda Avusturya Macaristan'ın nüfuz alanına girmeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren Boşnakların, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinin seyri farklı bir boyut kazanacaktır.

  • 5
  • 25
OSMANLI DÖNEMİNDE BOŞNAK EDEBİYATI
OSMANLI DÖNEMİNDE BOŞNAK EDEBİYATI

Türkler ile Boşnaklar arasındaki münasebetlerin bir diğer boyutunu edebî ve kültürel alanlardaki etkileşim oluşturur. Bosna Hersek'teki 445 yıllık Türk hâkimiyeti dönemi, Türk kültürüne ait unsurların Boşnakların yaşantısında hayat bulduğu "Türkizm" (Turcizim) dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde Türk kültürü, Boşnakları güçlü bir şekilde etkisi altına almış ve Türkler kanalıyla binlerce Türkçe-Arapça- Farsça kökenli kelimenin Boşnak diline girmesini sağlamıştır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN