Arama

Çağdaş İslam düşüncesinin önemli simaları

İslam dünyasında kimi isimler var ki, yaşadıkları dönemde İslam davasının bir neferi olmanın yanında, gelecek nesillerin de önderi olmuşlar; ömürlerini İslam'a adayarak, baskı, sömürü ve ırkçılığın karşısında dimdik durmuşlardı. Yalnızca yaşadıkları toplumu değil, dünyayı da etkilemişler; politik baskılara maruz kalmışlar hatta idam edilmişlerdi… Medeniyetin şekillenmesinde İslam'ın rolünü anlatan, İslam'ı üst kimlik olarak tanımlayan çağdaş İslam düşüncesinin önemli simalarını derledik.

  • 1
  • 30
SEYYİD KUTUB
SEYYİD KUTUB

Yazar, müfessir ve mütefekkir Seyyid Kutub, Müslüman Kardeşler'in "manevi lideri" olarak anlıyordu. Ömrünü İslam'a adamış, baskı, sömürü ve ırkçılığın karşısında dimdik durmuştu.

9 Ekim 1906'da Mısır'ın Asyût vilâyetine bağlı Mûşâ köyünde doğan Seyyid Kutub, 1950'li yıllarda kapitalizme ve sömürüye karşı sosyalizmin yükselen bir değer haline geldiği dönemlerde idam edildi.

Hayatını İslam'a adayan Seyyid Kutub'dan 40 alıntı

  • 2
  • 30
HAYATINI İSLAM’A ADAYAN BİR MÜTEFEKKİR
HAYATINI İSLAM’A ADAYAN BİR MÜTEFEKKİR

Seyyid Kutub, çoğunlukla İslâmî hareketler bağlamında, özellikle de İhvân-ı Müslimîn teşkilâtının ideoloğu olarak ele alınsa da hayatı bir bütün olarak incelendiğinde onun çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğu görülür.

Dinî düşüncenin yanı sıra edebiyat, edebiyat eleştirisi, eğitim, siyaset, gazetecilik ve yayıncılık alanlarında pek çok çalışması bulunur.

Ümmeti bir araya getiren şehit: Hasan el-Benna

  • 3
  • 30
ÇÖZÜMÜN İSLAM’DA OLDUĞUNU SAVUNDU
ÇÖZÜMÜN İSLAM’DA OLDUĞUNU SAVUNDU

Eserlerinde çağdaş dünyanın ekonomik ve sosyal problemlerine kapitalizm ve komünizm gibi sistemlerin çare üretemediğini, aksine bunların problem kaynağı olduğunu, kesin çözümün sadece İslâm'da bulunduğunu savunmuştur.

Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır'a yönelik suikast girişiminden Müslüman Kardeşler sorumlu tutulmuş; Seyyid Kutub, cezaevinde türlü işkencelere maruz kalmıştır. Kaleme aldığı "Yoldaki İşaretler" kitabı ile ikinci kez tutuklanarak 1966 yılında idam edilmiştir.

MENZİLE ULAŞTIRACAK 25 ALINTI İLE 'YOLDAKİ İŞARETLER'

  • 4
  • 30
ALİYA İZZETBEGOVİÇ
ALİYA İZZETBEGOVİÇ

Aliya İzzetbegoviç, bağımsızlığa giden zor ve çetin yıllarda Bosna-Hersek halkına önderlik eden, ülkenin ilk cumhurbaşkanı ve yirminci yüzyıl Avrupa'sının önemli Müslüman düşünürlerinden biriydi. Aliya İzzetbegoviç'in bir aydın olarak dikkat çeken yanı ise İslam dünyasındaki krizleri sadece fark etmesi değil; krizlerin çözülmesine yönelik ilgisiydi.

İzzetbegoviç, modern sorunların Müslümanca çözülmesini temel bir ilke olarak kabul eden bir liderdi. Bu bağlamda, Avrupalı İslam, İslam demokrasisi gibi yeni kavram ve anlayışlarla modern İslam düşüncesini zenginleştirdi.

Aliya İzzetbegoviç'ten unutulmayacak 30 söz

  • 5
  • 30
MEDENİYETİN ŞEKİLLENMESİNDE İSLAM’IN ROLÜNÜ ANLATMIŞTI
MEDENİYETİN ŞEKİLLENMESİNDE İSLAM’IN ROLÜNÜ ANLATMIŞTI

Aliya İzzetbegoviç'in Müslüman aydın olarak görülmesinin haklı gerekçelerden biri, "Doğu Batı Arasında İslam" başlıklı eserinin girişinde, günümüz medeniyetinin şekillenmesinde İslam'ın rolünü soruşturmasıdır.

Bosna Hersekli bir Müslüman olarak İzzetbegoviç, bağımsızlık savaşına kadar neredeyse hayatının önemli bir bölümünü, "ötekileştirme" tutumunun bir muhatabı olarak geçirmiştir. Kapitalist ekonominin "ötekisi" olarak, sosyalist Yugoslavya'nın vatandaşıdır; Yugoslavya'nın asıl unsuru olan Sırp milliyetçiliğinin "ötekisi" olarak, Boşnak'tır; ateist Marksistlerin "ötekisi" olarak, dindar ve Hıristiyan komşularının "ötekisi" olarak da Müslümandır.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN